6 min read

Knut har fått over 100.000 med på «opprør mot klimahysteri»

OPPRØRET: Knut Amundsen opprettet Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» Foto: Privat

VG - SYNNE EGGUM MYRVANG - CARINA HUNSHAMAR - 20 Feb 14:00

Da klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kunngjorde at Norge skjerper klimamålene sine for snart to uker siden, rant det over for Knut Amundsen (68). Nå har Facebook-gruppen han startet over 100.000 medlemmer.

– Nå er det nok, sa jeg til meg selv. Hva vil dette koste Kari og Ola nordmann? Hvorfor skal Norge være best i verden, vi med fem millioner innbyggere her oppi nord? Hvorfor kan ikke Kina, som slipper ut mest, være best? spør Knut Amundsen (68).

Han omtaler seg selv som en helt vanlig mann: Pensjonert, bosatt på Askøy utenfor Bergen og har jobbet som salgs- og markedskonsulent, i det samme firmaet i 26 år.

Etter nyheten om at Norge har skjerpet klimamålet sitt til FN, og nå lover at utslippene av klimagasser skal kuttes med minst 50 prosent fra 1990-nivå innen 2030, bestemte han seg altså for å starte Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

I skrivende stund har gruppen 102.000 medlemmer og flere står på vent for å bli godkjent.

Mener mannen i gata må betale

– Det viser meg at folk er enige i at det Stortinget og regjeringen gjør er hysteri. De setter i gang klimatiltak uten engang å se på hva det vil koste mannen i gata. Det er så lettvint, alt sammen, mener Amundsen.

Dette er det nye klimamålet

Han peker for eksempel på at han neppe tror alle de ansatte i oljebransjen vil få jobb i det grønne skiftet dersom vi slutter å utvinne olje.

– Og hvem skal betale for det, da, spør han retorisk. Så er det bompenger, fergeavgifter og moms. Amundsen ramser opp.

– Og så foreslår Miljøpartiet at vi skal bruke milliarder på klimatiltak i utviklingsland. Samtidig er det minstepensjonister i Norge som lever under fattigdomsgrensen, sier han.

Dette sier FNs klimapanel

FNs klimapanel består av et stort antall forskere fra mange land. Panelet ble opprettet i 1988, og har som oppgave å vurdere og forskning som gjøres på klima og klimaendringer i hele verden.

Undersøkelse: Plast i havet bekymrer nordmenn mest

De gjør altså ikke egen forskning, men skriver rapporter basert på forskning som gjøres, og rapportene danner grunnlaget for forhandlingene i FNs klimakonvensjon, som så godt som alle verdens land har sluttet seg til.

Klimapanelet slår fast at temperaturen på jorden stiger, isen smelter og at havet blir surere – fordi det slippes ut mer klimagass i atmosfæren enn det som er naturlig. Det har vi mennesker skylden for.

FN-topp refser Norge: – Det norske klimaparadokset

Nå har Amundsen kjøpt et domene og ønsker å registrere folkeopprøret i Brønnøysundregistrene. Facebook-gruppen er definert som «upolitisk». Selv er Amundsen oppført som medlem i både Pensjonistpartiet i Askøy og Demokratene i Askøy.

Målet hans er å få politikerne til «å våkne».

– Hvem tror du Facebook-gruppen din representerer?

– Jeg tror det er den vanlige mannen i gata. Ikke nødvendigvis de høyest utdannede akademikerne, men den helt vanlige mannen i gata. Og det er dem vi skal høre på. Det er tross alt de som holder samfunnshjulene våre i gang.

Amundsen sier han har fulgt klimadebatten i flere år og at han bruker tid på å høre foredrag fra mange forskere.

FN-byrå: Nytt rekordnivå for CO₂ i atmosfæren

– Du kritiserer at norske politikere velger å lene seg på FNs klimapanel. Hvorfor velger du å stole på forskerne du selv har fulgt med på?

– Ja, jeg stoler på de forskerne. Jeg har sittet i timevis og hørt på foredrag på nettet med folk som ikke er en del av IPCC (FNs klimapanel, journ.anm.). Ta nå Ivar Giæver, da (Nobelprisvinner i fysikk, journ.anm.). Han nærmer seg nitti år og har holdt på med dette i hele sitt liv. Han sier ikke at klima ikke forandrer seg, men at årsaken til at det forandrer seg er feil. Og så er flere enige med ham. Og når Svensmark har sin teori om den kosmiske strålingen, sier Amundsen, før han tar en pause.

– Det har vært kulderekord på Grønland. Hvordan skal folk tro på at isen smelter? Og jeg tror ikke det er klimadebatten som er problemet her, jeg tror det ligger andre krefter bak dette. Noen som ønsker kontroll over energien i verden, og derfor vil ha den elektrisk. Jeg støtter miljøforkjempelse hundre prosent. Norge kan godt bruke penger på å lære Kina at vi ikke skal kaste plasten i havet, så fisken blir full av plast. Men vi kan ikke stoppe verden, sier han, og peker på de naturlige svingningene i klima som har pågått i all tid.

Tusenvis av ungdommer i klimastreik: - Det handler om oss

– Så du tror at noen ønsker å tjene penger på det grønne skiftet?

– Ja. Det tror jeg virkelig.

Les også: CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt

– Flere i Facebook-gruppen din diskuterer også dette med CO2 – at den ikke bidrar til temperaturøkningen. FNs klimapanel mener at når vi slipper ut mer CO2 enn det som er naturlig, blir det mer CO2 i atmosfæren, som gjør at temperaturen stiger, og mer CO2 i havet, som gjør at havet blir surere. Slik jeg forstår deg, er det dette du er helt uenig i?

– Ja, det tror jeg overhodet ikke på. Det er omvendt: Når temperaturen stiger, fordamper CO2en fra havet, og så regner den ned igjen, og bindes opp i plantene og i havet, før den fordamper igjen.

– Har du lest den siste rapporten fra FNs klimapanel?

– Nei, den har jeg faktisk aldri lest. Men hvis jeg finner den, skal jeg gjerne lese den. Det har jeg ikke noe problem med, sier Amundsen.

– Ingen grunn til å tvile på klimaforskningen

Direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik sier han har sett at gruppen har vokst frem på Facebook, og at han gjerne skulle ha sett et engasjement andre veien.

– Det virker for meg at det er en blanding av folk som ikke anerkjenner at det er global oppvarming, og at mye er menneskeskapt, og folk som er frustrerte og føler at de politiske grepene som blir tatt virker direkte inn på deres økonomi eller levemåte.

Furevik sier han forståelse for dem som føler seg urettferdig behandlet og nevner eksempelvis folkeopprøret mot bompenger, som ble en viktig valgsak ved fjorårets kommunevalg.

– Det har nok en sammenheng med at folk føler de får tredd mer avgifter over seg og ser en urettferdighet ved det. For eksempel med at de rike kan «kjøpe seg fri». De har råd til å betale flyavgifter og til å kjøpe el-bil.

Likevel slår Furevik fast at utslippene av klimagasser må ned, og reagerer på argumentasjonen om «hvorfor skal Norge være best?»

– For det første, Norge er ikke best i verden. Snarere tvert imot.

Han forteller at Norge er ett av de rundt fire landene i Europa som har økt sitt utslipp siden 1990. Han nevner blant annet Tyskland, som et land som i mye større grad satser på fornybar energi enn Norge.

– For det andre, Kina som land har et større utslipp, men ikke om man ser på utslipp per antall innbygger, forklarer han.

Furevik er også uenig i argumentene om at CO₂ ikke påvirker den global oppvarming.

– All data og bevis vi har, viser at det er vårt forbruk av fossilt brensel som fører til økt CO₂ i atmosfæren. Og vi ser også at det er en økning av CO₂ i havet og på land.

– Det er ingen grunn til å tvile på klimaforskning, men jeg kan forstå at folk gjerne ønsker en politikk som rammer mer rettferdig.

PS! Onsdag ble det opprettet en motgruppe på Facebook, «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet». På bare én dag har gruppen fått over 30.000 medlemmer.

Vil vise klimaendringene på helt ny måteVolume 90%


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.