7 min read

Putin en puppet til Chabad-Lubavitch sekten?

Kontrollerer en sekt både USA/NATO og Russland (& Kina) og bruker hegeliansk dialektikk for å nå sine mål?Kontrollert opposisjon. Tese – AntiTese = Syntese.

Written by Henry Makow on 5. juli, 2012

Hovedpersonene i Putins regjering er nesten utelukkende krypto-jøder. Kjernen i denne femte kolonnen er ortodokse jøder, ofte kjent som Hasidim.

Det er flere tråder Hasidisms, men den dominerende sekt er Chabad Lubavitch. I sin essens er de en aggressiv, militant ekstremisme i favør av jødedommen basert på grunnlag av Talmud, som er en særegen form for geopolitikk uttaler Rabbi Eduard Hodos, leder av det jødiske samfunnet i Kharkov og angivelig trofast ‘fiende’ av Chabad Lubavitch sekten. Han sier at det skumle arbeidet til denne sekten, godt gjemt fra hedningene, har han kjent til siden nittitallet da Chabad begynte en kraftig penetrasjon av Russland.

Vi husker hvordan i 1968 den sionistiske Frimurerlosjen av Roma planla å redusere den menneskelige befolkningen til det halve, og «tildelt» femten millioner til Polen. I mellomtiden ønsker Chabad Lubavitch for å redusere den menneskelige befolkning til 600 millioner ikke-jøder, mens det totale antallet av jøder i den jødiske diasporaen er offisielt beregnet til rundt 13 millioner. . .

Vladimir Putin told me a personal story in the Kremlin Video

Chabad Lubavitch har en hemmelig innflytelse i super-elitetære «Committee of 300» gjennom å konstruere dette «Holocaust» av menneskeheten. Folkemord og ekstremistiske ideologier, støttet av Chabad jødiske finansmenn og aggressiv rasistisk sionisme vil være dødelig for 99 prosent av menneskeheten. Offisielt i samtaler med hedningene har Chabad heldigvis økt antall gjenlevende hedninger til en milliard, men privat sier de omtrent 600 000 goyim, hvorav bare ca tjuetusen bør nyte relativ frihet, velstand og et rent miljø. Chabad er nå den dominerende kraft i den jødiske diasporaen på toppen av pyramiden av jødiske eliter, hvor hedninger generelt ikke teller med for noe.

Chabad Lubavitch-hovedkvarteret ligger i New York. En av de viktigste skikkelsene i Chabad er tidligere visepresident Al Gore, hvis far var en gang en venn av den berømte Armand Hammer, og hans venn «Lenin». Den viktigste boken i Chabad er «Tania«, basert på «Sion vises protokoller» og som Eduard Hodos kaller den andre «Mein Kampf».

Al Gore, Agenda 21 And Population Control

Deres klart definert mål var å lokke og gjøre jødisk-russiske hybrider ansatt i strukturer av reell makt til ivrige tilhengere av Chabad, gi kraftig støtte til deres karrierer og forfremmelse. I denne forbindelse var Chabad klare til å ofre sine ideologiske dogmer og vende et blindt øye til den manglende renhet av blod. I motsetning til ikke-jøder saken var enkel – penger [bestikkelser]. Tatt i betraktning at fra det tidspunkt åpningen av [Russlands] grenser, gjorde at det russiske samfunn ikke hadde en en valuta, mens medlemmer av «Committee of 300» holdt betydelige utenlandske fond som Chabad bruker til å kjøpe det russiske eiendomsmarkedet [for ingenting]. . .

Leder av Chabad i Russland Berl Lazar sa: «Aldri før har noen russisk eller sovjetisk leder gjort så mye for jøder, som Vladimir Putin. I enhver henseende er det enestående. I samtaler med meg har Ariel Sharon gjentatte ganger understreket at Kreml er den største venn av jøder og Israel. Nå har mange av Ordførerne i russiske byer, provinsielle overhoder og ministre blitt jødiske. Dette ble normen». . . (Henry Pajak, «The Last Transport to Katyn 10 04 2010», kapittel IX, s.. 280-283).

Hele historien:

Netanyahu sier Russland og Israel på samme side over Iran trussel.

Kommentar: For en full forståelse av ovennevnte historien anbefaler jeg at du leser oversettelsen i Google oversettelse, eller Alta Vista, eller lignende, og lese denne engelske artikkelen oxfordchabad.org. Åpenbart har de internasjonale bankiere finansiert jødedommen å ta over Russland som de finansierte overtakelse av Tyskland med Weimar-republikken etter første verdenskrig (WWI).

Berel Lazar beskriver hvordan chabad gav mat til Putin som barn:

Scott Summers tilføyer:


Bush Operatives Mukasey, Chertoff og sionist Senator Lieberman er alle affilierte med Chabad Lubavitch

Several years ago Daryl Smith interviewed a politically connected  guy from easter Europe who claimed Putin was Jewish [på morsiden] and once threatened  to «circumcize» an opponent.  I think he may have been a Georgian or  Ukranian close to a cabinet level office.  Nathanael Kapner promotes Russian Orthodox and Putin’s fight against the Jewish Russian Mafia as  legit.

Artikkelens Kilde

“At Putin’s side, an army of Jewish billionaires”, skryter Jerusalem Post

PM: Israel, Russia agree on Iran nuke danger

Putin Demands War on Iran

Rabbi Schneerson, leder for Chabad-Lubavitch, feirer sin bursdag i Det Ovale Kontor med Bush.

Jødisk kjærlighet for jøder


«Navnet Lubavitch formidler essensen av ansvaret og kjærlighet skapt av Chabad filosofien for hver eneste jøde. [] Motivert av sin dype kjærlighet for hver eneste jøde, og ansporet av hans grenseløse optimisme og selvoppofrelse, setter Rebbe i gang et imponerende utvalg av programmer, tjenester og institusjoner for å tjene hver eneste jøde. I dag er 4.000 årsverk brukt til familier etter 250-år gamle prinsipper og filosofi for å lede mer enn 3300 institusjoner (og en arbeidsstyrke som teller titusener) dedikert til velferd for det jødiske folk verden over.»

Ingen kjærlighet for hedningene……. (?)

«Israeli PM Benjamin Netanyahu taking orders from Rabbi Menachem Mendel Schneerson of the Chabad Lubavitch Movement. The Chabad Lubavitch Movement is a form of Hassidic Judaism, influenced highly by the Kabbalah, and tracing back a long, long time to the Sabbateans, which is an anti-Christian movement»

Facebook CommentsI agree to my Facebook data being stored and used as per Privacy Policy

Henry Makow

Henry Makow er en kristen jøde fra Kanada. PhD i litteratur. Mistet sine besteforeldre i holocaust under 2ndre verdenskrig. Forfatter av bøkene "Illuminati – The Cult that Hijacked the World" og "Cruel Hoax - Feminsm and The New World Order"

Kjekt at noen også er skeptisk ovenfor Putin, men jeg la merke til at stoffet var hentet fra Henry Makow og *han* er jeg virkelig skeptisk til. Man kan ikke ta alt for god fisk. Selv har jeg stor tro på at broder Nathanael Kapner sier ting slik de er.

Putin er jødisk


En bolsjevik (russisk Большеви́к, «flertallsmann» – det russiske ordet for «flertall» er bolsjinstvo) var opprinnelig et medlem av majoritetsfraksjonen i det russiske arbeiderpartiet ledet av Vladimir Lenin. Den andre fraksjonen var kjent som mensjeviker («minoritetsmenn»). Partiet ble splittet under partikongressen i 1903. Kort etter at bolsjevikene kom til makten gjennom Den russiske revolusjonen i 1917, endret de partiets navn til «Det all-russiske kommunistpartiet (bolsjevikene)». Det var først i 1952 at «bolsjevikene» ble strøket fra partinavnet.

Putin was born on 7 October 1952 in Leningrad,[23] to parents Vladimir Spiridonovich Putin (1911 – 1999) and Maria Ivanovna Shelomova (1911 – 1998).

Shelemova is not a russian name. The name shelemo is jewish. From this article talking about rabbis.

There is a rabbi by the name of shelmo and another by the name of shelemov. The following essay was written during the lifetime of Rabbi Shelomo by his colleague Rabbi Yehiel Shelomov of Tel Aviv in 1962. It was translated from the Hebrew by Rabbi Nissim Elnecave of Brooklyn.

Putins bestefar, Spiridon Ivanovitsj Putin, (1879–1965) jobbet på Vladimir Lenins datsja i Gorkij som kokk. Etter Lenins død i 1924 fortsatte han å jobbe som kokk for Lenins enke, Nadezjda Krupskaja.

Senere jobbet han som Stalins kokk i en av datsjaene hans ved Moskva. Unge Putin fikk ofte besøke sin bestefar og herfra begynte hans første møte med det politiske Russland.[7]

Til alle sin overraskelse oppnådde han presidentrollen allerede 31. desember 1999 da Boris Jeltsin trakk seg med umiddelbar virkning. Putins første embetshandling som president var å gi Jeltsin og hans familie full immunitet mot alle korrupsjonsanklager. To år senere, den 12. februar 2001, signerte han en lov som garanterte samme immunitet til alle fremtidige russiske statsoverhoder og deres familie.

Putin overtar presidentembetet. Boris Jeltsin i bakgrunnen


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.