4 min read

Drømmen om det globale demokratiet vil føre til diktatur

Pink Floyds album The Wall advarte oss mot vår indre nazist. I år er det 40 år siden utgivelsen. Skjermdump fra filmen The Wall.

Resett - Kommentar Av Erling Marthinsen -8. desember 2019 | 05:57

Globale problemer krever et globalt demokrati. Dette mener foreningen «Demokrati uten grenser», som 25. oktober arrangerte en manifestasjon i Stockholm. Men det er en farlig tanke.

Dette er en svensk undergruppe av den internasjonale organisasjonen Democracy Without Borders, som altså kjemper for å innføre en verdensregjering. Et av slagordene er «verdensparlament for klimaet».

I invitasjonen skriver leder av Demokrati uten grenser, Peller Ölmunger:annonse

«Klimatrusselen stiller menneskeheten overfor en skjebnesvanger utfordring. Greta Thunberg og Fridays For Future har levert et glassklart budskap til voksenverdenen. For å svare på dette trengs nye beslutningsformer som ikke bygger på enkeltnasjoners interesse. Et verdensparlament muliggjør en løsning på klimakrisen.»

Et verdensparlament med mandat er også en nødvendighet for å «ta bindende beslutninger på visse bestemte områder som klima, terrorisme, migrasjon og spredning av atomvåpen».

Men hvor gjennomtenkt er egentlig tanken om et globalt demokrati? Hvilke felles verdier kan man bygge på som kan omfavnes av samer i Finnmark og en konservative direktør i Tyskland? Hva blir minste felles multiplum mellom en homofil, liberal ateist fra Canada og en bokstavtro muslim fra Saudi-Arabia?

Universelle verdier?

Våre politikere liker å snakke om «universelle verdier». Men hvilke universelle verdier er det de egentlig mener? Jeg klarer faktisk ikke å komme på en eneste verdi som kan regnes som universell, bortsett fra kanskje egoismen.

Den svenske kristne avisen Världen i dag er på lederplass svært kritisk til idéen om et globalt demokrati. Konklusjonen står allerede i overskriften:annonse

Uten grenser står diktaturet for døren

– Målet helliger ikke middelet, og budskapet som presenteres er nærmest revolusjonært. Nasjoner og grenser skal bakbindes på en rekke områder. Et rådgivende parlament (UNPA) skal skapes ved hjelp av FN. UNPA skal etterhvert erstattes av et verdensparlament med oppgave å fatte bindende beslutninger innenfor visse områder.

– Et verdensparlament vil kreve en verdensregjering. Og for å styre en hel verden − som består av utallige kulturer, religioner, tradisjoner og språk – i en og samme retning trenger man sterke, undertrykkende midler. Diktatur.

– Idealer som frihet, demokrati og menneskerettigheter, vår sivilisasjons fremste idealer, vil snart bare være et minne.

Democracy Without Borders støtter FNs Agenda 2030, som blant annet har som mål å utrydde fattigdom i verden før 2030. En del av dette programmet er FNs migrasjonsavtale, som av mange oppfattes som et middel for å utslette nasjonenes identitet.annonse

Les også: FN i ferd med å vedta global plan for lovlig migrasjon i stort omfang

Farlig illusjon

En verden uten grenser er en farlig illusjon. Som jeg har skrevet tidligere:

«Alle revolusjoner møter paradokset: Hvis vi ønsker å rive ned maktstrukturene, hvem skal styre oss i kampen uten at en ny maktsfære oppstår? Dette er et uløselig problem, nydelig beskrevet av bl.a George Orwell i Animal Farm. Denne frustrasjonen leder alle revolusjoner ut i uforsonlig hat og blodbad.»

Nå er det klimaaktivistene som fremmer vår tids utopi. Ekstreme klimaaktivister som Extinction Rebellion (XR) har allerede gitt uttrykk for at hvis ikke politikerne handler slik de ønsker, så må man ta makten gjennom en form for revolusjon. Og som lederen Roger Hallam uttrykte det: «Noen kan komme til å dø».annonse

I desember 2018 argumenterte filosofen Torbjörn Tännsjö for et globalt diktatur for å redde klimaet:

«Etableringen av et globalt styre må skje gjennom et kupp, et slags eksistensielt sprang, der de suverene nasjonalstatene tvinges til å ikke eksistere. En global regjering i form av et globalt despoti tar over.»

Og i mars i år skrev 25 norske «kulturpersonligheter og akademikere» følgende:

«Når myndighetene og loven ikke kan garantere tilstrekkelig beskyttelse av etterslektens livsbetingelser, er det borgernes rett å forsøke å gjenopprette et ansvarlig folkestyre og fremskynde de løsningene som er nødvendige for å avverge katastrofen. Det er ikke bare vår rett, men vår plikt å gjøre opprør.»

Les også: Rasende britiske pendlere angrep klimaaktivister

I liberale medier som The Guardian og samtlige norske aviser er det vanskelig å finne kritisk omtale av XR og andre ekstreme klimaaktivister. De slåss jo for den gode sak, på samme måte som voldelige «antifascister» som f.eks. Antifa. Begge disse organisasjonene støttes selvsagt økonomisk av George Soros gjennom hans organisasjon Open Society.

Världen i dag avslutter slik:

– Frie nasjoner med grenser gir beskyttelse og et sted å flykte til når ondskapen tar over i et land, når diktatorer som Hitler kommer til makten. Men hvor skal man flykte hvis en verdensregjering går i samme retning?


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.