13 min read

Hvem er Norges maktelite?

Posted on July 11, 2007

Artikkel hentet fra denne bloggen: http://olepetergalaasen.wordpress.com/

Si "hei" til Norges Maktelite

WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGHT

“Intet nytt om den skjulte norske maktelite”

(Dette var for 12 år siden, hvordan tror du situasjonen er i dag?)

At lille Norge skal være infiltrert av en global mafia virker fjernt for folk flest. Virkeligheten er at Norge sannsynligvis er et av de største forsøksfeltene for befolkningskontroll og storskala hjernevask. Norsk historie er full av forædere, falske helter, lobotomi og korrupsjon. Norge er helt unikt på mange måter. Man skal lete lenge etter en mer lettlurt befolkning. Så hvem er det som styrer denne synkende skute?

Etter et par søk på Google fant jeg flere navn som kan gi en viss indikasjon på hvem man burde stille for en offentlig grunnlovs-quiz. Jeg mistenker dem for å ha glemt forskjellen på norske interesser og egen mesters. Navnene er hente fra diverse åpne kilder (noen mindre pålitelige enn andre). Mange er sikkert relativt intetanende og uskyldige. Jeg sliter litt med å f.eks forestille meg Per Jorset og Vidar Lønn-Arnesen fra NRK involvert i okkulte ritualer eller å planlegge verdenskupp. Det finnes ca. 10 operasangere i losjen jeg tror man kan avskrive på Wagner. De ca. 100 Bahomet-tilbedende prestene derimot virker underlige, har de ikke fattet poenget?

“I Verdens Gang for 15. september 1892 skrev Bjørnstjerne Bjørnson: “Uten frimureriet var vår nasjonale kamp ikke blitt så langvarig og hård, og kongetogenes glans ikke nær så stor.” Bjørnson så på frimureriet som en stat i staten, “farlig og forkastelig”. Det er heller ingen tilfeldighet at Fridtjof Nansen satte som krav til kong Haakon i 1905 at han ikke skulle være frimurer. I frimurerhistoriske beretninger legges det heller ikke skjul på bevegelsens politiske virksomhet.”

– Fra Norgeslexi sin noe venstrevridde definisjon av frimurerlosjen. Merk at Roald Amundsen var medlem.

Alikevel, si et lite hei til det oljesmurte lilleputt-illuminati i Norge:

Medlemmer av Bilderberg:

Egil Myklebust (Hydro, SAS)

Eivind Reiten (Hydro)
Harald Norvik (Statoil, ECON), 2006
Svein Gjedrem (Norges Bank), 2003
Svein Aaser (DNB), 2004
Niels Werring jr. (Wilhelm Wilhelmsen)
Leif Hoegh Westyre
Christian Hambro (Generaldirektør i Forskningsrådet)
Inger E. Prebensen (Kjøpmannsbanken)
Erik G. Braathens (Braathens)
John G. Bernander (NRK)

Tinius Nagell-Erichsen (Aftenposten)

Nils Morten Udgaard (Aftenposten), 1998
Per Egil Hegge (Aftenposten), 1999
Bjørn T. Grydeland (EU)
Geir Lundestad (Nobelkomiteen), 2005
Arild Underdal (UiO), 2004
Thorvald Stoltenberg (AP)
Jens Stoltenberg (AP)
Knut Frydenlund (AP)
Torbjørn Jagland (AP)
Gro Harlem Brundtland (AP)
Arne Olav Brundtland (NUPI)
Jan Petersen (H)

Per Ditlev-Simonsen (H)

Sven Stray (H)
Kristin Clemet (H)
Kåre Willoch (H)
Siv Jensen (Frp), 2006
Johann Olav Koss, 2006

Medlemmer av den Trilaterale Kommisjon (Trilateral Commission):

Grete Faremo (Hydro, Microsoft)

Thorvald Stoltenberg (AP)
Harald Norvik (Aker, Statoil)
Otto Grieg Tidemand (H, tidligere forsvarsminister) (f. 1921 – d. 2006)
John Sannes (NUPI, Nobelkomiteen) (f. 1913 – d. 1984)

Medlemmer av Romaklubben (The Club of Rome)
Jørgen Randers (Professor BI, flere styreverv)

Medlemmer av den ordinære Norske Frimurerlosje (ca. 18.000):

Advokater (Rundt 250 advokater)

Morten Kjensli

John Christian Elden
Bjørn Bråthen Per Arne Flod
Birger Nilsen
Christian Wiig
Trond Werner Lunde
Ole Lindseth
Per Kyllingstad
Thorstein Furustøl (Stavanger)
Leif Kilde Evensen (Tønsberg)
Odd K. Einstablandi (Kristiansand)
Tor Øystein Enge (Bergen)
Ivar Drevland (Bergen)
Kjell Normann Feginn (Bergen)
Alf-Erik Jentoft (Bergen)
Thor Ask Terkelsen (Steenstrup Stordrange)

Domstolene:

Tingrettsdommer Torstein Hellesnes (Oslo)

Høyesterettsavdokat Fritjof Thomas Eeg
Høyesterettsadvokat Reidar Stiegler
Lagdommer i Gulating, Ivar Drevland
Byrettsdommerne Kåre Røkkum (Oslo)
Byrettsdommer Henrik Lunde (Stavanger)
Sorenskriver Arnfinn Agnalt (Halden)
Sorenskriver Thomas Hazeland (Horten)
Tidligere høyesterettsjustitiarius Erling Sandene

Offentlig forvaltning:
Fylkesmann Svein Alsaker (Hordaland) og
forgjenger Håkon Randal (president i Norsk Forsvarsforening)
Fylkesrådmann Sigurd Haldorsen (Troms)
Rådmann Svein M. Skaar-aas (Hamar)
Rådmann Jens Are Brevik (Hammerfest)

Politikk:

Svein Ludvigsen, Fylkesmann i Troms og tidligere fiskeriminister (H)

Kenneth Svendsen (Fr.p.)
Per Ove Width (Fr.p.)
Åge Konradsen (H)
Olaf Michael Thommesen (V)
Tore A. Liltved (H)
Arne Alsåker Spilde (H)
Fylkesordfører Roald Bergsaker i Rogaland

Forsvaret (Rundt 250 offiserer og pensjonerte offiserer)
Generalmajor Odd Frøise Tangen (Generalinspektøren for Heimevernet)
Generalmajor Åge J. Hamang (Kommandør for luftstridskreftene i Nord-Norge)
Generalløytnant Dagfinn Danielsen (Tidligere øverstkommanderende i Nord-Norge)
Oberstløytnant Thomas Larsen Bergheim (Skolesjef for Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste, FSES, Lutvann)
OTO:
Per Christian Krogh (Fr.p og tidligere sekretær i forsvarsdepartementet)
Trond Kaare Westby (forsvarskommandoen)

Politi (Rundt 70 politibetjenter, politijurister og pensjonerte politifolk)

Politimester Olav E. Sønderland (Stavanger)
Politimester Per Martin Marum (Trondheim)
Politimester Einar Henriksen (Lillehammer)
Politimester Odd Jørgensen (Harstad)
Politimester Anders Nerli (Kongsvinger)
Politimester Bjørn Valvik (Florø)

Næringsliv:
Erik Jondum (tidligere adm. dir. for Trondheim Renholdsverk)
Roar Jalland (entreprenørbransjen)
Leif Jarodd (tidligere direktør i Hadeland Glassverk)
Tarald Sivertsen (Norske Fiskeoppdretteres Forening)
Paul Birger Torgnes (Fjord Seafood)
Egil Herman Sjursen (Vesta)
Svein Stavelin (Den Norske Dataforening)
John Skjelvaag (Norges Bilbransjeforbund)
Fredrik Hilding (Telenor)
Torgeir Stensrud (FinanceCredit, eksludert)
André Johan Stensrud (lillebror, nå i Cogito Rådgivning)
Trond Gunnar Kristoffersen (FinanceCredit, ekskludert)
Helge Gregusson og skotten Colin Rutherford (FinanceCredit-saken)

Akademia:
Harald Osmundsen (Professor i biokjemi ved Universitetet i Oslo)
Anders Chr. Gogstad (Professor emeritus i sosialmedisin)
Jan Brøgger (Professor i sosialantropologi ved NTNU)
Willy Haukedal (Professor)
Henrik Bogdan (Göteborgs Universitet)

Media: (Over 50 journalister og redaktører er medlemmer)

Knut Haavik (eks-redaktør i Se & Hør)

Terje Helsingeng (vaktsjef, VG)
Stig Lundberg (vinkjenner, VG)
Kurt-Johnny Olsen (Aftenposten)
John G. Bernander (tidligere NRK-sjef)
Magne Misje (NRK-Hordaland)
Oddvar Kristoffersen (NRK-Nordland)
Yngve Tørrestad (NRK-Vestfold)
Odd Rune Askeland (Stavanger Aftenblad)
Ragnar Thorseth (Tidligere Sunnmørsposten-journalist)
Vidar Lønn-Arnesen (NRK)
Roald Øyen (NRK)
Knut Bjørnsen (NRK)
Per Jorset (NRK)
Christian Christensen (f. 1906 – d. 67), Dagblad-journalist i 30-årene.

Kilder:
”Frimurernes øverste leder i Bergen snakker ut”, BA.
“Frimurernes tempel”, BA.
“De mest kjente frimurerne”, Aftenposten.
”NRK-sjef inn i redaktørstyre etter frimurer-debatt”, Propaganda.
“Melder seg ut”, Dagbladet.
“Finance Credit var et frimurer-reir”, Dagbladet.
”Disse er frimurere”, Dagbladet (Finance Credit-saken)
“Tre nordmenn på hemmelig maktmøte”, E24.
“Siv Jensen inn i hemmelig maktelite”, NA24.
“Mektig hemmelig gruppe møtes i Sverige”, VG.
“Bilderbergerne, elitens hemmelige maktklubb”, Alexander Gabrielsen.
“Retten bør sjekke og opplyse om frimureri”, Dagsavisen.
“Spanderte paraplyer på frimurerne”, Adressa.
“Sponset seg selv”, Dagbladet.
“Lojalitet sterkere enn loven”, Dagsavisen.
”Frimurer utnyttes sin redaktør-stilling”, Propaganda.
“Professor i frimureri”, Forskning.no
“Nobelpris pleier dårlig selskap?”, Nordlys
“Lukket studentbrorskap”, Universitas.
“Norsk frimurer ødela dansk frimurerorden”, Stavangeravisen.
“Sure druider saksøker losje”, TV2 Nettavisen
“Datatilsynet vurderer frimurer-søk på nettet”, Dagens Næringsliv.

Logekjeden (Mars 2007, PDF), Den Norsk Frimurerordens “blekke”.
Noen relevante frimurer-kritiske bøker og artikler.

Mange organisasjoner som dengang de ble dannet hadde de beste forsetter, har i likhet med Frimureriet degenerert og fått kriminell legning. Her siktes til den italienske mafia som i begynnelsen hadde det aktverdige mål, å beskytte familien. Den kinesiske Triaden, hadde opprinnelig et politisk mål. Etter at den ble overlatt til seg selv, er den blitt en fryktet forbryterorganisasjon. Flere tegn tyder på at Frimureriet gjennomgår en liknende utvikling, sier Erik Rudstrøm.

Fra “Frimureriet og de skjulte makteliter“ (bind 2) skrevet av Erik Rudstrøm via Kongsberg og Omegn Forsvarsforening.

Les også
Siv “Bilderberger” Jensen

Alex Jones Bilderbeg Expose

Se også David Icke’s – The Turning of the Tide

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-6334005121196324215&hl=en

Bokanbefalinger:

Frimureriet og de skulte makteliter” av Erik Rudstrøm

Oppgjør” av Oddmund H. Hammerstad

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dagbladet skriver om Jens Christian Hauge at han har sikret seg en solid plass i Norgeshistorien, og at det er bekreftet fra nylig frigitte dokumenter i USA at han var på OSS lønningsliste under og etter krigen.
http://www.dagblade t.no/nyheter/ 2008/08/18/ 543886.html

Når sannheten som aldri den kontrollerte media ikke skriver om kommer frem, så er det vel usikkert om det er en positiv eller negativ plass i historien han får. CIA og MOSSAD har alltid stått hverandre nært, så vi nærmer oss vel bekreftelsene på hva noen av dem som fikk smake hans vrede; Norulv Øvrebotten og Synnøve Fjellbakk Taftø har sagt lenge.

Det er tydelig at debattantene under Dagbladets artikkel ønsker å gjøre det enkelt for seg selv med å henge seg opp i høyre/venstre tenkningen. Det var slik propagandaen var konstruert, slik at menneskehjernen skulle kompartimentalisere s til å kun klare å tenke slik “i forhold til”.
Vanskeligere blir det når en finner at de som sitter bak nettopp skaper to eller flere polariserende institusjoner, eller nasjoner for den del, med en hensikt og et mål. Hegeliansk dialektikk heter det.

Viser til bøkene til Anthony C. Sutton som viser hvordan en liten gruppe mennesker skapte og finansierte både nazisme og bolsjevisme. Nå er det vel mange det kortslutter fordi de ikke klarer å se utenfor høyre/venstre paradigmet, men det får så være.
http://www.riksavis en.no/?p= 446

JCH’s aktiviteter under krigen, er viktig for å forstå vår nasjon og vårt samfunn idag. Det var “vinnerne som cruiset inn på Karl Johan”, de som stakk til skogs og gjemte seg mens krigseilerne utkjempet krigen for dem, som har definert vårt samfunn som det er idag også, så det har en umåtelig betydning å forstå hvem de tjente. De styrer fremdeles, og innsetter de politikere som er trofast mot deres målsettinger, her som i andre “demokratier”. Slik virker “demokratiet” vårt.

En kan lure på hvorfor alle våre oljepenger skal investeres i utlandet, og ingenting hjemme? Er de egentlig våre? eller ?….

Nordsjødykkerne vet mye om dette:
· Avtalene som tillater US Navy å operere mer eller mindre fritt på norsk sokkel og som gir amerikanerne innflytelse på store undervannsområ der på norsk sokkel.
· Avtalene med USA med hensyn på regulering av Nordsjøen. Norge må blant annet ha tillatelse fra USA før en kan plassere plattformer på norsk
sokkel.
http://www.dykkersa ken.no/index. php?parse_ news=single&cat= 26&art=201

Andre mener at JHC og hans kumpaner solgte oss til England i 1945?
“Frigjøringen 1945; Norge solgt til England”
http://www.riksavis en.no/?p= 394

UK eller USA, eller de som eier dem begge, er vel den samme gruppe?

Hvem eier oss?

UDI deler ut oppskrift for å få asyl

Har mappe hos CIA
Som kronprins hadde Olav V mappe hos CIA, viser nyåpnede USA-arkiver. – Eventuelle kontakter opphørte etter krigen, mener Lars Roar Langslet som har skrevet kongens biografi.
http://www.abcnyheter.no/node/72405

Dette er frimurerlosjen
http://www.tv2nyhetene.no/article2336177.ece

"None are so hopelessly enslaved as those who falsely believe they are free."

(Johann Wolfgang von Goethe, Illuminati-member)


“Det gamle totalitære systemet med lenker og fengsler og arbeidsleire behøves ikke lenger fordi vi har nå funnet en måte å lage ‘lykkelige slaver’.”


(”The old totalitarian systems with chains and prisons and labor camps are no longer needed because we now have found a way to make ‘happy slaves’. “)

Han fortsetter med å forklare hvordan der vil bli overflod av dop, alkohol, porno, og sex for å sikre disse personlige nirvana; og så sier han at jobben til avisredaktører, lærere og predikanter vil bli å produsere disse lykkelige slavene.

http://www.huxley.net/

Last ned og hør mp3 fil om ‘Statism’, veldig relevant !
(høyreklikk og lagre som)Posted in bilderberger, eliten, frimurer, illuminati, maktelite, nwo | Tagged , , , , , , | 15 Replies


Frimureriet og de skjulte makteliter

Bind 1 og Bind 2, til sammen 710 sider

er skrevet av Erik Rudstrøm, med forord av professor emeritus Edvard Vogt.

FORORD

Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden? Ingen vil vedkjenne seg forfatterskapet til dette skrift. Det er en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært.

De vedvarende lønns- og prisforhøyelser vi har hatt de siste 50 årene og andre sider ved vestlig politikk er beskrevet i Protokollene. Spekulasjonsøkonomien som i våre dager overtar etter den periode vi har hatt med sosialdemokratisk politikk er ikke tenkt ut av arbeiderpartiets hjernetrust i ECON Analyse A/S, som man skulle tro, men er i detalj beskrevet for hundre år siden. Den knytter norsk fagbevegelse og arbeiderbevegelsen til de internasjonale krefter som i våre dager er i ferd med å gjennomføre Protokollens idé.

Hvem står bak disse krefter? Hvem forsøker å overta styringen av verdenspolitikken? Disse mennesker er knyttet til bankene under David Rockefeller og Rotschild familien. Styringen skjer gjennom Council of Foreign Relations, CFR, hvor alle medlemmer er amerikanske borgere og dertil oppnevnt av David Rockefeller. I denne organisasjon finner vi tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, men kun som rådgiver.

En annen organisasjon av betydning er Trilaterale Commision, TC, som snart har spredd seg over hele verden. Her er Norge representert ved Thorvald Stoltenberg som tilhører en kjent arbeiderpartifamilie.

Hovedtemaet i bøkene er den korrupsjon som er oppstått som følge av at medlemmer av Den Norske Frimurerorden har fått innpass i rettsvesen og i politiet. De forteller om ledende arbeiderpartifolk som i 1935 innledet et samarbeide med en hemmelig maktgruppe hvor medlemmer av frimurerordenen utgjorde en viktig del. Frimurernes makt lå i at så godt som hele den norske generalstaben var medlemmer av ordenen og var bundet til ordenens strenge eds avleggelse.

Både frimurerne og Nygaardsvolds regjeringen ønsket å komme på engelsk side da 2. Verdenskrig var under utvikling. Engelsk invasjon var under forberedelse og norsk mobilisering ble holdt tilbake. Den ble først satt i verk etter at tyske tropper var landsatt på norsk territorium.

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.

De tre bedrifter Moxy, skapt av Birger Hatlebakk på Fræna, livbåtfabrikken til Gerhard Skaala i Hardanger og Tandbergs Radiofabrikk ble utsatt for en kunstig frembrakt likviditetskrise som ble skapt på aller enkleste måte: Ved at fagbevegelsen krevde og fikk 71 prosent lønnsøkning på tre år, dette bevirket at kronens kjøpekraft avtok og at bedriftens kapital ikke lenger dekket kapitalbehovet, hvoretter staten og bankene kastet bedriftslederne ut og overtok det som var deres livsverk.

Bøkene beskriver også hvorledes naturherligheter som oljeressurser, elektrisitetsverk, fiskekonsesjoner, vann- og avløps-anlegg og lønnsomme bedrifter som er fellesskapets eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, kan kjøpes med papirpenger av internasjonale banker som selv genererer, dvs «trykker» pengene.

Bøkene beretter om frimureriets sterke eds avleggelse, lojaliteten mellom brødrene og taushetsplikten som er tatt i bruk for å oppnå politisk makt. Ved hjelp av disse grunnprinsippene er det dannet et politisk frimureri som dekker seg bak det i og for seg harmløse ortodokse frimureri som vi finner særlig i de lavere grader.

Frimurere i samarbeid med sionister og bankdynastiene har sikret seg makten i USA. Denne utvikling hadde stor fremgang under president Franklin D. Roosevelt og hans etterfølger Harry S. Truman som begge tilhørte frimureriet. Maktoppbyggingen er blitt videreført under de etterfølgende amerikanske presidenter.

Vel er det så at norske borgere så vel som politikere har lov til å sympatisere med hvem de vil. Noen har allikevel gått for langt når vårt land tappes for sin velstand gjennom å ta opp utenlandske lån som er den klassiske måten å ødelegge et lands økonomi på. Særlig graverende er det at den som skulle forsvare våre fiskerier mot press utenfra, fiskeriministeren, tilhører frimureriet. Vi ser at han bygger opp ett nettverk av frimurerbrødre i strategisk viktige posisjoner. Det antas at hans fremtidige mål er å organisere fiskerettighetene slik at de glir ut av hendene på den norske kystbefolkning og over på kapitalkreftene innenfor det internasjonale frimureri.

Dette fører til økonomisk tap, tilbakegang og tilslutt til fattigdom for vårt land.

Frimurere, Sionister og deres samarbeidspartnere går brutalt frem for å nå sine mål. Menneskeliv betyr ikke noe. De som tok beslutningen om å slippe atombombene over Hiroshima og Nagasaki, var alle uten unntak medlemmer av frimurerordenen. Dette er utvilsomt verdens største terrorhandling, fordi den ikke virket inn på krigens varighet. Den var allerede slutt da bombene falt.

Bind 2 har et avsnitt om politikere og statsoverhoder som er drept av frimurere, av sionister eller av samarbeidende grupper fordi de har stått i veien for deres planer. Jeg beretter også om norske frimurere som deltok i forberedelsene til Vietnam krigen og hvor 4 millioner mennesker er omkommet på vietnamesisk side og hvor vanskapte barn fremdeles fødes 30 år etter krigens slutt som følge av dioxin forgiftning.

Jeg ser det som en oppgave å gjøre dette kjent for våre politikere og andre slik at de kan gripe inn mens det ennå er tid og hindre den destruering av vår velstand som er satt i gang.

Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1 og bind 2 er et nødvendig skrift for den som ønsker å studere vår nyere politiske historie.

Ole Peter Galaasen har omtalt de to bøkene til Erik Rudstrøm.

Februar 2005 Erik Rudstrøm

Kommentar: Når Erik Rudstrøm skrev disse to bøkene, så var det ikke for å hevne seg, men for å fortelle sannheten om metodene og hvem som stod bak, så langt som han hadde funnet ut i sin streben etter sannheten. Jeg var hjemme hos Rudstrøm like før han døde- og hjalp han med Pc og telefon, da han ofte var plaget med internettforbindelsen via sin telefonlinje. Han sa at han visste at han ikke hadde så god tid på seg, så han skrev så blekket sputet, sa han- å få bøkene i trykken.

BmOnline


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.