8 min read

Vær på vakt mot trusselen fra EU´s forsvarsunion mot vår forsvars autonomi

Lt Gen Jonathon Riley CB DSO - 5. september 2019

Generalløytnant Jonathon Riley CB DSO var visekommandant for den NATO-ledede ISAF-styrken i Afghanistan. Han kommanderte også britiske styrker i Bosnia, Sierra Leone og Irak og ble tildelt NATOs fortjenestemedalje. Etter å ha forlatt ordinær tjeneste har han vært gjesteprofessor i krigsstudier og er rådgivende styremedlem i Veterans for Britain.


Tidligere i uken ga jeg og to kolleger fra Veteraner for Storbritannia, professor Gwythian Prins og Rear-Admiral Roger Lane-Nott, en orientering i Whitehall om konsekvensene for Storbritannia hvis forsvars- og sikkerhetsavdelingene i den nåværende avgangsordningen ble fastsatt i Theresa May sin tilbaketrekningsavtale og den politiske erklæringen er godkjent.

Mens mediene overveldende spår negative konsekvenser hvis Boris Johnson ikke passerer EUs eneste avtale, er forsvaret et område der det er klare og uten sidestykke farer for Storbritannia hvis han gjør det. Tre hoveddeler av utreisearrangementene, inneholdt i den politiske erklæringen, ville straks slukke vår forsvarsautonomi og med den en av de essensielle egenskapene til nasjonal suverenitet. Vi ville gå inn i en sump som det helt umulig vil flykte fra. I tillegg gjør den juridiske knuteweed som følger med disse tre strukturer, som skandaløst kun gis en passerende omtale i tekstene, den politiske belastningen og tilknytningen enda dypere.

Likevel er vi ikke en gang trygge hvis vi unngår avtalen de kommende ukene. Det er all risiko for at regjeringen kan bli ført inn i de samme forsvarsordningene under dekke av en handelsavtale på grunn av den feilplasserte entusiasmen for disse ordningene blant noen medlemmer av seniornivåene i embetsverket. Dette har ført til at vi er forpliktet til minst syv integrasjonsnivåer i EUs forsvarsstrukturer som erstatter og overkjører vår nasjonale suverenitet. Parlamentsmedlemmer har tillatt dette å fortsette eller blitt lurt; men dessverre, få av dem har interessert seg for emnet.

De som interesserer seg har fått blide forsikringer fra ministre, som vanligvis har samme ordlyd uavhengig av hvilken minister som har sendt den. I sannhet, hvordan kunne parlamentsmedlemmer vite i sin egen rett hvordan EUs forsvarsunion fungerer og derfor trusselen mot autonomi som den gir? Kollegene mine og jeg tok mer enn tre måneder på å brette det sammen mens nye koblingsstrukturer ble kunngjort gradvis, forskjøvet. Dette har betydd å jobbe gjennom mer enn en kvart million ord på tvers av mer enn 15 tekster og avtaler.

Jeg frykter relativt få parlamentsmedlemmer har giddet å undersøke hvordan vi blir utsolgt - og et enda mindre antall har talt opp i protest. Det er embetsverket og de politiske rådgiverne som har ivret for å akseptere EUs salgsbane, og det er de samme tjenestemennene som har stått fritt til å inngi ministerråd om emnet. Resultatet av dette rådet er at parlamentsmedlemmer tror de får en à-la-carte forsvarsbuffé, der Storbritannia kan brise inn og ut som det vil, uten forpliktelser og bare fordeler. Ingenting kunne vært lenger fra sannheten. Du hadde trodd at 40 år på å bli fortalt ‘no cherry-picking’ ville ha fått parlamentsmedlemmer til å legge merke til den skjulte fangsten. Fangsten kan ha blitt notert om parlamentet hadde undersøkt disse tiltakene som det burde ha gjort. En forskriftsreserveringsforordning ble satt i verk i 2010 for å sikre at dette skjedde - men det har blitt brutt gjentatte ganger og bevisst.

EU´s  FORSVARSUNION
Den utvidede politisk-militære arkitekturen i EU kommer selvfølgelig med en bred og forpliktende regelbok. Du vil kjempe for å finne en Whitehall-fan av EU Defense som er innstilt på å innrømme dette. Viktigst er at alle deler av EUs forsvar kobler seg til alt annet. Denne detalj er så dårlig forstått på vår side av kanalen at talsmenn for EU har tatt sving for å irettesette Storbritannia for å tro at de kan dyppe i når de velger uten å godta EU-vilkår.

Det er selvfølgelig ikke bare parlamentsmedlemmer som har gått glipp av et triks. Storbritannias nyhetsmedier har vist liten interesse og ikke engang tatt hensyn til EUs irettesettelser over politiske koblinger. Hovedpoenget er at uansett hvilken avgangsavtale vi når - inkludert WTO-regler - har vi blitt innblandet i et system som fjerner vår suverenitet over forsvaret og våre forsvarsstyrker. Vi kan bare ta tilbake kontrollen med et eksplisitt lovpålagt instrument som bryter denne kontrollen fra Brussel.

Er vi et land med alle egenskapene til statsskap? Eller er vi ganske enkelt en regjerende koloni i Brussel, glade for å la våre soldater, seilere, flymenn og marinesoldater bli skadet av uvalgte embetsmenn som aldri kan stilles til ansvar når ting går galt? Det er et enkelt valg.

(Google oversettelse)


'Brexit helt' Lord James of Blackheath ble truet i House of Lords til stillhet om EU´s  Forsvarsunion

THE HOUSE OF LORDS

"Vil noen fortelle oss sannheten om den europeiske forsvarsunionen? Dette er den desidert største saken som den britiske offentligheten står overfor, og de vet ingenting om det offisielt. Kan vi ta en ordentlig redegjørelse for hva det innebærer? Er det virkelig sant at regjeringen har inngått private avtaler med Det europeiske fellesskap om at de etter fullføring av gjenværende eller hva det måtte være, overføre til Den europeiske union i Brussel hele kontrollen over hele våre kampstyrker, inkludert alle deres utstyr?"

"Noble Lords kan kanskje spøke med, men det er gjort, og de bør sjekke det ut. Det er for viktig å ignorere."

"Vi må vite sannheten om dette."

"Vi må ha det klart for hele publikum å vite det. Jeg tror det er sant, og jeg mener at vi bør få beskjed om det. Jeg har forståelse for at det er meningen at edene til hvert tjenende medlem av våre styrker skal avlyses, og at de vil bli pålagt å pålegge en ny ed om lojalitet til Brussel."

"Jeg har forståelse for at vi de siste månedene har fått en serie mennesker sendt fra våre væpnede styrker for å opprette og installere kommando- og kontrollsentrene som skal brukes til kontroll av troppene våre når vi har sluttet å ha kontroll over bruken, bruken av dem eller distribusjon."

"Det går ut over dette. De skal ta kontroll over etterretningstjenestene våre, hele kjernen i Five Eyes. De vil ha MI6 og Cheltenham-overvåkningssenteret, og vi vil bli helt ekskludert fra det under de nye ordningene og har ingen tilgang verken til—

På dette tidspunktet grep Lord Blunkett, tidligere hjemmesekretær i Tony Blairs kabinett inn det som kunne oppfattes som en trussel:

"Jeg lurer på om den edle Herren ville være forberedt på å vike for bare et øyeblikk. Jeg appellerer til ham om å konkludere, for det er ikke verken hans eller komiteens interesser å fortsette."

Hvorfor ville det ikke være i Lord James 'interesse å fortsette?

HER ER VIDEO AV HANS TALE I HOUSE OF LORDSSLIK SKJEDDE DET OGSÅ I ALL STILLHET I ENGLAND I 2017:

La oss starte fra begynnelsen. Det er 24. juni 2016 og Brexiteers som meg er ´over the moon´. Vi hadde endelig gjort det. Nå var det tid for å feire, og se frem til vår lyse fremtid som en suveren nasjon.

Mens hodene våre var fulle av optimisme og sannsynligvis fremdeles drukket av glede (og spriten fra forrige natt), var EU allerede i gang. Bare fem dager etter Brexit-avstemningen ble det publisert et hemmelig papir i Brussel til EU-ambassadører som beskrev EUs globale strategi, som inkluderer dens 'implementeringsplan for sikkerhet og forsvar'. Oppgaven la grunnlaget for blokkens ambisjoner om å sentralisere forsvars- og sikkerhetspolitikk, som til slutt ville føre til en EU-hær.

Måneder senere i september samme år brukte forsvarssekretæren den gang, Michael Fallon, tøft språk mot EUs forsvarsmakt. Han sa at Storbritannia ville “motsette seg enhver ide om en EU-hær, eller et EU-hærhovedkvarter som ganske enkelt ville undergrave Nato.” Å hvor raskt det mektige faller. I de påfølgende månedene viftet Fallon og andre ansvarlige på den tiden gjennom EU-rådets forslag om tettere militær integrasjon inkludert EUs sikkerhets- og forsvarsimplementeringsplan, europeiske forsvarshandlingsplan og EUs globale strategi.

Disse planene styrket makten og plikten til organisasjoner som European Defense Agency, European Defense Fund og utallige andre byråkratiske drømmer. Hvorfor tillot Storbritannia at dette kunne skje? Vel, Boris Johnson - daværende utenrikssekretær - holdt den nå beryktede "hunden i en krybbe" -tale i desember 2016.

Johnson sa at fordi Storbritannia forlater EU, var det ikke vårt sted å forårsake oppstyr ved å nedlegge veto mot planene deres, og han sa vi bør “la dem komme videre med det”. I løpet av året etter, gjennom hele 2017, fortsatte EU å bygge opp sine forsvarsambisjoner, alt uten innvendinger fra Storbritannia.

Hovedpoenget er at det ble antydet at Storbritannia ikke ville ha noe engasjement i noen av planene deres. Det var et poeng da jeg undersøkte hele saken da jeg spurte Veterans for Storbritannias forsker David Banks om et enkelt spørsmål. Når bestemte Storbritannia seg for alle EUs militære strukturer? Han svarte: “12. september 2017”.

Dette var datoen DExEU publiserte en tverrdepartemental papir med tittelen Utenrikspolitikk, forsvar og utvikling - et fremtidig partnerskapspapir. Dette betydde at ingen avdelinger kunne ta ansvar direkte. Det var i denne artikkelen Storbritannia bestemte seg for å selge ut sine væpnede styrker. Men EU visste allerede at dette var planen.

Hvordan? Storbritannias embetsmann og forsvarsrådgiver for statsrådskontoret, Alastair Brockbank, avslørte senere i en LSE-tale til EU-diplomater at regjeringen alltid planla å ha 'ikke noe gap' i Storbritannias underordning til EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert EUs forsvarspolitikk.

Deretter fortsatte han Storbritannias intensjoner om å holde seg bundet til EUs forsvarsstrukturer. Den eneste grunnen til at vi vet dette, er fordi han i hemmelighet ble spilt inn og deretter ble eksponert i The Sun. For å være tydelig: en britisk embetsmann sa til EU at vi ville melde oss på deres felles forsvarspolitikk, mens den britiske regjeringen sa offentlig at vi ikke ville være en del av den.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Dette gjelder i høy grad også Norge. Vil DU stille deg forsvarsløs for andre lands interesser?

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU