14 min read

Lær deg å kjenne Islam´s fotavtrykk

Stein Lohrmann  15 July 2019 29 mins ago


Sett med mine øyne er Muhammedanismen/Islam en politisk institusjon med ego så stort som en elefant. Denne institusjonen invandrer nå Europa og landet vårt.
”Religionen” Muhammedanismen/Islam er en institusjon som primært angriper muslimers menneskehjerner gjennom kontinuerlig hjernevasking”.

Politikerne og medienissene i Vesten har ikke forstått at Muhammedanismen/Islam gikk til krig mot kristendommen for over 1400 år siden, så de sitter stille og lar de slippe inn i vår stue her i Europa. Innvandringens konsekvenser ligger nå som en tykk tåke over hele den vestlige verden.

Majoriteten av muslimer gir ikke bare blaffen i om kristne blir drept, de støtter det i det stille. Og Vesten lar den islamske verden fortsette massakrene av kristne i Midtøsten, Afrika og i Europa...  Og de politisk korrekte er så lei seg hver gang det hender.  Og jeg har ennå tilgode å høre at muslimske organisasjoner eller enkeltmuslimer står opp mot muslimske terrorister etter et terrorangrep eller etter drap av ikke-muslimer/vantro. Dette har aldri noe med Muhammedanismen/Islam å gjøre. Muhammedanismen/Islam betyr jo fred? Og det finnes ikke noe som heter "norsk islam" som underkjenner Koranens budskap.

Det harde faktum er at det fredelige “tause flertall” av muslimer er underkuet. Men dette forstår de ikke selv, og dessuten er dette er dessverre irrelevant... Det som slår meg, er hvor synlig ”korrupsjonen” er på alle nivåer i samfunnet. Alt fra tilsynelatende uforklarlige budsjettsprekker i mange kommunale og statlige prosjekter, til kontrollen av hele det totale mediebildet i Norge. Måten dette vil ramme «den lille mann og fremtidens pensjonister» på, er katastrofal. Fristelsen til å falle ned i uvitenheten og likegyldigheten, holde kjeft og tjene til livets opphold som før, er dessverre stor.  Det kjennes så maktesløst å ta fatt i disse problemene.  Av og til snubler menneskene over en sannhet. De fleste skynder seg videre som om ingenting hadde hendt.

Winston Churchill
"Vi europeere har en klar oppfatning av hva det vil si å være sann og ekte i all sin tale og all sin adferd.  Du skal ikke lyve!  Du skal ikke stjele!"
Disse eldgamle påbudene ligger der som bunnplanker i vår etiske bevissthet og preger vår oppfatning av hva det vil si å være ærlig/sannferdig.  En sannferdig person er aldri lur, men sannferdig. Sannferdigheten forholder seg til den faktiske erkjennelse, og gir IKKE seg selv fordeler.


Allikevel syns jeg at vi lærere skylder alle nordmenn å gjøre et forsøk på opplysning om hva som egentlig skjer – islams historie med 270-600 millioner drap på samvittigheten - innvandringens sannhet og sannheten om islams grunnpilarer. Ikke minst fordi det finnes masse nydelige mennesker (også muslimer!) og redelige folk som gir grunn til å holde håpet levende. Alle som kan lese, bør løpe og kjøpe Koranen .

Hold dere fast:
I Muhammedanismen/Islam er mennesket ikke som i kristendommen skapt i Guds bilde, men født som en ”slave”, som skal adlyde Allah og etterleve Koranen og shariaen.  Ganske enkelt. Allah er en lunefull herre, og han elsker ikke mennesket.
Det Muhammedanismen/Islam vil ha er et verdensomspennende kalifat med en såkalt “religiøs” lovgivning, om det så koster aldri så mange menneskeliv. Det er fullstendig likegyldig for Muhammedanismen/Islam hvor mange som drepes. Det betyr ingenting. For islamistene er det menneskeliv nok å ta av i verden, og muslimene er eksperter på å lage nye barn.

I denne settingen er “religion” er et problem. Eller mer presist: Muhammedanismen/Islam er problemet. Helt grunnleggende det samme, som TV2s avsløringer i Grimhøjmoskeen i Danmark viste: I den islamske ideologi er mennesket ikke Allahs barn. Mennesket har ingen verdier – absolutt ingen verdi. Dét er problemet. I Muhammedanismen/Islam er mennesket ikke som i kristendommen, skapt i Guds bilde, men som en ”slave”, som skal underkaste seg og adlyde Allah og etterligne Muhammed. Dette gjøres ved å etterleve Koranen og shariaen. Les selv i Koranen. “Allah” - hvem nå det er - har skapt mennesket for at det skal tjene ham. Så enkelt.

Det er ikke en kjærlighetsrelasjon, men en herre-slave relasjon mellom “Allah” og den troende.  Som Massoud Fouroozandeh har pekt på, sammenlignes forholdet best med en ”Forretningstransaksjon, hvor man avbalanserer et regnskap” (»Islam og kristendom«, 2008). “Allah” er som en kjøpmann, som sitter og holder regnskap med muslimen.  Gode gjerninger oppveier onde handlinger. Det avhenger frelsen så av.
Om muslimen etterlever alle Allahs lover og underkaster seg Allah, slik som den troende blir oppfordret til, så er ingen muslim likevel sikker på nåden og komme til “himmelen” – hverken i denne verden eller i etterlivet.  Han må utføre en eller annen form for Jihad (hellig krig) for å rykke opp til ”himmelen”. Derfor er selvmords-bombing helt ok – det er Jihad.

Ganske vist beskrives “Allah” i Koranen for nådig og barmhjertig, men det synes å være svært tvilsomt – for nåden avhenger helt av “Allahs” forgodtbefinnende: ”Allah” tilgir hvem Han vil, og straffer hvem Han vil” (Sura 2:284).  “Allah” er med andre ord en svært lunefull herre, og han elsker på ingen måter mennesket. Han vet ikke hva kjærlighet er. Et sted i Koranen kommer “Allahs” kjærlighet til uttrykk som en slags vennlighet over for en trofast slave. For det er ingen kjærlighet mellom “Allah” og muslimen. Og grunnen? Sannsynligvis fordi de intet har til felles.


Mennesket i Muhammedanismen/Islam bærer ikke “Allahs” bilde i seg. Det er ikke noe verdifullt i mennesket – derfor er det legitimt for islamisten å drepe i alle retninger og å ofre trosfeller så vel som vantro og frafalne i kampen for verdenskalifatet. Derfor er det heller ikke noe kontroversielt i det at en imam i Grimhøjmoskeen – og hvor det ellers predikes sharia – oppfordrer til vold og stening til døde. For et menneske ikke verd noe som helst. Uansett om man betrakter seg selv som kristen, kulturkristen, ateist eller humanist, så ligger der dypt i vår vestlige kulturs DNA en overbevisning om at menneskelivet har en verdi.  Vi slår ikke kvinner, heller ikke utro kvinner, homoseksuelle eller vantro i hjel.  Vi setter faktisk stor pris på kvinner!  All tildekking av jenter og kvinner, fra hijab, burkini, niqab og burka er undertrykkelse.


Skal det ikke heller være slik at alle som kommer til Norge og bosetter seg, - skal innrette seg etter våre lover, regler og skikker?  Vi har menneskerettigheter – som til en viss grad bygger på opplysningstiden, ”reformert” kristendom og kjærlighet. Disse aksepteres ikke av islam i FN.  Muhammedanismen/Islam vil kun ha sharialover.

For oss Vestlige er menneskelivet dyrebart. Og i kristendommen tror de kristne at “Gud skapte mennesket i sitt bilde” (1. Mosebok 27.)  For den reformerte kristendommen er egentlig en kjærlighetsfortelling som mennesket er skrevet inn i med det ansvar som gjelder i ethvert kjærlighetsforhold.  Muslimen derimot er ikke skrevet inn i Allahs fortelling, men muslimen er underkastet Koranens sharialover og fratatt ansvaret for sitt og andres liv.  Den kristne kneler for Guds alter i kjærlighet – av fri vilje.  Muslimen underkaster seg Allah i frykt – og av tvang.  Kristendom er en tro med fri vilje og retten til å ha egne tanker. Muhammedanismen/Islam er en underkastelse – en ideologi. Islam er ikke noen tro, men noe som er ferdigtenkt som muslimene må rette seg etter.


Muslimen er kun ansvarlig for å overholde en rekke lover og regler. Derved blir han fri for ansvaret – også når han undertrykker sin kone, når han tar sitt eget og andre menneskers liv i Allahs navn. I kristendommen får vi et liv, et ansvar og én samvittighet. Det ansvaret vil vi ofte løpe fra, men prøver å holde fast på det av vår samvittighet. Vi prøver å holde de fleste bud, alt etter hva vi tror.  For å komme til ”himmelen”, må de kristne være gode, helst følge de ti bud og kjærlighetsbudet og den gyldne regel, og de må be om tilgivelse for det gale de måtte ha gjort…
I islam er det slik at for å komme til ”Allahs himmel”, må muslimene utføre en eller annen form for jihad, og dette gjelder bare menn.


Kvinner i ”himmelen” står det ikke noe om i min Koran!! Bare som gledespiker for menn. Blir de til en av de 72 jomfruene/gledespikene til de muslimske menn? Har kvinner ingen annen verdi? Bibelen: ”som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre” (Joh. 13,34). Det gjelder ikke bare kristne imellom, men ethvert menneske. Såvel fienden, den frafalne og vantro – også mannen med bomben på bagasjevognen.  Det kjærlighetsbudet finnes ikke i islam.  Heller ikke: Du skal elske din neste som deg selv.  Heller ikke det gyldne budskap eller de 10 bud…

Utsagnet om at Muhammed er det perfekte mennesket er en frase som muslimer er forpliktet til å uttale, og at konsekvensene av å ikke uttale denne frasen er for stor for dem, for det er dette som gjør dem til "muslimer".  Det muslimene ikke forstår, er at konsekvensen av å holde fast på at Muhammed er det perfekte menneske i dag i 2016 er mye større. Det er nettopp denne forhistoriske påstanden som skaper det enorme skillet mellom oss og dem. Det er den påstanden samt at muslimer har lov til å lyve for alle vantro på 6 forskjellige måter – taqiyya - som gjør at vi er usikre på hvorvidt muslimene er våre venner eller ikke, om de vil stå på vår side eller ikke når det smeller. Jeg tror at de ved å holde fast på illusjonen om Muhammed som det perfekte mennesket "sikrer" de seg selv.


Men her tar muslimene grundig feil. De har ikke forstått hvordan fredelige europeere er villige til å gi alt når det vi holder høyt – våre friheter - er truet.  Muslimene forstår ikke at de selv er beskyttet av våre menneskerettigheter og av våre holdninger og av tiden vi lever i, men at den beskyttelsen fort kan bli lite verdt når det europeiske folk etterhvert forstår hva Muhammedanismen/Islam egentlig står for. De kunnskapsløse medienissene, biskopene og de naive politikere er i dag den største trussel mot vårt demokrati.

Og jeg undrer meg, og jeg er ikke alene om det: hvem er det politikerne og journalistene egentlig tjener?

Og hvorfor tror mange nordmenn, svensker og dansker at muslimer har noen som helst lojalitet til det skandinaviske velferdssamfunnet? Muslimenes lojalitet ligger til moskeen, Koranen og hjemlandet. Derfor er det akseptert, tillatt, forventet og nesten selvsagt at de kan lyve, jukse, manipulere og forvri informasjon for å "innvandre" og invadere nye land/territorier.  Dette gjenspeiler seg i hele samfunnet: momsfusk, juksing på teoriprøven til sertifikatet, svart arbeid, "liksom-konkurser", skilsmisse kun på papiret og så videre. Alt dette blir utført av ikke-vestlige innvandrere. Dette kalles Taqiyya. Rent bokstavelig betyr det "å skjule eller lyve om sin egen tro, ideer, meninger, følelser, overbevisning eller strategi".

Ganske mange mennesker har advart mot de destruktive resultatene masseinnvandring og islamisering vil medføre. Men vestlige makteliter er fanatiske i å promotere globalisme og åpne grenser, uansett konsekvenser. Det er lenge siden politikerne og medienissene sluttet å lytte til advarsler. Slik muslimene gjør i de land de kommer fra, slik fortsetter de i de Europeiske land de "flykter" til. Forfølgelse og bort-jaging av jøder og ødeleggelse av kristnes gudshus og ustoppelige krav om særfordeler, og for å bli forsørget av de vantro og selv få politisk dominans. Dette er alt sammen i samsvar med deres religions befalinger og har pågått i ca.1400 år.
Men historien og advarsler, er ikke interessant for den Europeiske eliten.


Mens dette pågår, sitter politikerne, biskopene og medienissene og ler av det som hender mens de omfavner muslimene med hele sitt hjerte.  Dette er en feig holdning av kristne ledere . De lar seg selv tråkke ned i søla av fremmede som kommer under påskudd for å besøke beskyttelse. De har ikke mot til å stå opp for det de tror på og ta grep mot de som ødelegger landet. De har lagt seg flate for mørkets krefter. Det er ingenting kristent i en slik oppførsel.

Vi har arvet et land fra generasjonene før oss, og vi skal gi det videre til de som kommer etter oss. Av hensyn til de neste generasjoner bør vi forplikte oss til å protestere offentlig mot ødeleggelsen av samfunnet som våre forfedre kjempet for å bygge.

Jeg skriver for å klargjøre hva som er gått galt, og prøver å fokusere på hva vi gjorde rett tidligere. Hvis vi er heldige, kan dette senere bidra til en europeisk gjenfødelse og ny renessanse etter mye dårlig politisk spill. Og jeg skriver av hensyn til min egen selvrespekt som lærer. Vi lever nå i en tidsalder der usannheter og løgner og løgnere gjennomsyrer samfunnet, fra klima-usannheter og upresis biologi til usannheter om Muhammedanismen/Islam, innvandring, FN og EU.  For å bevare vårt samfunn og vår selvrespekt skal man nekte å ta aktivt eller passivt del i løgnene i sin samtid.

Historieundervisningen er ofte utrolig uklar, enkel og vag. Derfor går vi ofte glipp av det mest grunnleggende: Fredselskende muslimer er dessverre irrelevante på grunn av deres taushet.  Muslimer er kort og godt i et muslimsk tankefengsel. En muslim er en fange av islam som bærer tankefengselet sitt med seg uansett hvor han/hun drar. Det er dødsstraff for å forlate islam. Fredselskende muslimer blir faktisk vår fiende hvis de ikke åpner munnen.


Som tyskerne før og under 2.verdenskrig, vil muslimene våkne en dag og oppdage at fanatikerne eier dem, og kan styre dem rett utfor stupet ….. Fredselskende tyskere, japanere, nigerianere, kinesere, russere, serbere, afghanere, irakere, palestinere, somaliere, rwandere, algeriere, og mange andre er døde, fordi det fredelige flertall ikke åpnet munnen før det var for sent. Nå er islamske bønnerom blitt åpnet og bønner blitt innført i offentlige skoler i diverse land i Vesten, mens Fadervår blir fjernet på grunn av at det støter muslimer. Den islamske levemåte kan være fredelig i våre land helt til fanatikere tar over og/eller imamene får gjennomslag for islams praksis fra Muhammeds tid . Se på ISIL, Boko Haram, Hamas m.m.

I Storbritannia nekter de muslimske samfunn å integrere seg, og det er nå 770 NOGO soner i de største byer over hele landet som politistyrkene ikke tør konfrontere. Sharialover hersker i disse sonene fordi muslimene i disse områder nekter å anerkjenne britisk lov. Vi som ser det hele utfolde seg, må være oppmerksomme og fortelle omverden om igjen og om igjen at det som betyr fare er - imamene - islam fanatikerne - islamtilhengerne- islamistene. De truer snart hele Europa og vårt levevis.

Alt for mange islamtilhengerne krever at Europa innretter seg på deres premisser. Men islamsk kultur er basert på hierarki og underkastelse.  Islamistene vil ikke innrette seg etter verdslige lover fordi mennesker ikke er ufeilbarlige. Sharia er bygget på Allahs ord og Allah er ufeilbarlig.  Islamistene aksepterer ikke at sitatene fra Koranen og haditene er basert på en helt annen tid, hvor forakt for kvinner, slavehold og utryddelse av ikke-troende var “legitim”. Islamtilhengerne aksepterer ikke en modernisering av islam.  Lov-systemet “Sharia” går fullstendig på tvers av våre verdier og normer.  

Sharia er islamske lover basert på regel- og lovverket i det som står skrevet i de islamske hovedlærebøkene Koranen, i sira, Hadith som ene og alene er oppdiktet og diktert av islams grunnlegger Muhammed, da han 600 år etter kristendommen, opprettet sin egen politiske ideologi som skulle kontrollere alle deler av folks liv i detalj, fordi han hatet og misunte jøder og kristne så mye at han ville sikre seg at islam var det eneste tillatte tros-systemet i verden.

Muslimene lærer at disse lover og regler som bygger på Koranen, sunna og Hadith skal utføres av imamer gjennom fiqh(tolkning) av de islamske bøkene, med tvang, utryddelse av de vantro (ateister, jøder, kristne, buddhister, hindu-ister og alle andre som ikke konverterer til islam), fordi de såkalte hellige skriftene sier at islam er den eneste rette og lovlige troen. Det betyr at sharialovene stå over alle andre lover i et hvert land muslimene kommer til.

I Norge har vi omtrent 20.000 kjønns-lemlestede damer og jenter, og at det blir stadig flere. Omtrent alle jenter og damer med muslimsk bakgrunn gifter seg med en fra hjemlandet.  F.eks. er det 96% av pakistanske jenter og damer som gifter seg med en mann med pakistansk bakgrunn. Islam er 14% Allah og 86% Jihad (hellig krig/politikk). Dette har ikke naive europeiske og naive, kristne prester forstått.
Det misforståtte prinsipp om religionsfrihet (som kristendommen står for og Islam ikke aksepterer) bør nå avsløres en gang for alle!


Norske prester er muligens livredde for å angripe en "tro" som islam, for da vil dette slå tilbake på dem selv (deres tro, og likhet for loven). Og de vil miste sitt arbeid.
Nordmenn er flasket opp på propaganda gjennom flere tiår, og fått mangelfull historieundervisning i skolen. Islams sanne historie har IKKE vært tema i historie siden jeg begynte å undervise i 1972. Derfor sluker mange folk alt som serveres av medienissene og politikerne. Politikerne og medienissene har blitt et “sannhetsministerium” som kontrollerer fortiden, slik det er beskrevet i George Orwells bok "1984".


Etter å ha vært på facebook i noen år og fulgt mange ulike debatter, er det slående å se hvor store hull det er i historiekunnskapen – helt uavhengig av utdannelsesnivå.
Kunnskap gir makt, heter det. Historiekunnskap er essensielt. "Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden" Simone Weil. Faget historie må få en større plass både i grunnskolen og i videregående skole. Politisk historie, krigshistorie og idéhistorie må bli fag på høyskolene (lærerskolene) og på universitetet. Mye tyder dessverre på at politikerne som bestemmer over landet og som også ønsker å styre hva andre skal tenke, mene og gjøre, selv har få kunnskaper i dette fundamentale faget.

Hvor mange vet at muslimene i 1683 var svært nær ved å erobre Europa og hadde kommet med sine hærstyrker helt til Wien? Hvor mange vet at ISLAM ER DEN RELIGIØSE IDEOLOGIEN SOM HAR FLEST LIV PÅ SAMVITTIGHETEN ? Det foreligger anslag på fra 270 til 600 millioner drepte. Hvor mange vet at islam er den religiøse ideologien som behandler mennesker – spesielt kvinner og annerledes tenkende – respektløst og/ eller voldelig, og dreper mennesker hvis de er homofile, «vantro» (ateister eller tror på en annen religion, konverterer fra islam til en annen religion, slutter å tro på islam) eller tegner Muhammed. Hvor mange vet at det i Koranens overstyrende del, Medina-islam (622 – 632) – gir Allah svært mange ordre om drap av «vantro».

Hva er det politikerne, biskopene og medienissene står opp for?  Er det ytringsfriheten, folket som velger politikerne og demokratiet ?  Eller er det noe vi ikke "vet" om ? Bilderbergere har hemmelige møter... Globallister? Illuminati?
New World Order?

(Det var for noen dager siden en internasjonalt sammenkomst i London av media for å diskutere og bli enige om pressens ytringsfrihet. Det er vel heller for å bli enige om hvor mye lenger de kan gå ved å underslå sannheten fra publikum etter stort press fra den globale eliten som hittil har satt munnkurv på media men er nå engstelige for det alternative media samt populismens hurtige utbredelse.)

NWO startet med avtalen EF gjorde, over hodet på sine innbyggere i 1973-74, med oljeproduserende land. (Oljekrisa). Nye avtaler fant sted i 1975. Avtalene forutsatte migrasjon i stor stil av arabere (muslimer) til Europa, likestilling av islam og kristendom, fri bygging av moskeer osv. osv. Dette tilfredsstilte også Kalergi-planen og Soros’ New World Order. Hele hensikten var/er å skape kaos i Europa, slik at islam midlertidig kan «overta». Da kan New World Order lettere tre inn og etablere sin «verdens-regjering». Dette er det dessverre ikke mange som har fått med seg da medienissene har fortiet dette. Det farligste av alt er uvitenheten og likegyldigheten som rår. Det var nok av advarsler og « tegn i tiden» også før 2. Verdenskrig, men uvitenheten, kunnskapsløsheten og likegyldigheten rådet, og da gikk det som det måtte.

Har du lyst til å dele , så del i vei!


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MEN