4 min read

Det Norske Diktaturet på Stortinget

Av Kristiane Mauno Krystad
INTERNASJONALE STUDIER VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER, OG STATSVITENSKAP VED UIT - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET.DEBATT Publisert: 22. januar 2013   Sist oppdatert: 06:08, 19. jun 2019
   

Nesten uten ett blunk bidro Norge til å avsette diktaturet til Gaddafi i Libya som hadde på gått over flere tiår. Debatten raste i Norge, nordmenn var engasjert i en konflikt i et land som ligger langt utenfor vårt nabolag. I Norge har diktaturet ikke bare sittet i tiår men i over hundre år! Men det er ikke snakk om noen militæraksjon, ikke en gang en demonstrasjon, såvidt ett leserinnlegg. Du kjenner det kanskje bedre under betegnelsen Monarkiet.

For det er mange likhetstrekk, det viktigste av alt fraværet av demokrati innenfor denne institusjonen. Diktatorer griper en jernhånd om makten og beholder den så lenge ingen interferer. I noen diktatur går makten i arv. Regimet, diktatorene har ofte en elite rundt seg som består av politikere (i den grad de eksisterer), byråkrater, mediefolk, kjendiser og finansfolk. Altså alle som "betyr noe". Dette skaper grobunn for uro om korrupsjon, vennetjenester og en stor grad av inhabilitet.

Her presenteres ett av tilfellene:

Kystpartiet i Hordaland var de eneste som hadde mot nok til aa innklage Stortinget til Politiet for brudd paa Norsk Grunnlov ved Stortingets ACER avtalen med EOS/EU.

Folket har annledning til aa soeke Kontroll- og Konstitusjonskomiteen om anledning til aa foere saker direkte inn for Hoyesterett uten aa maatte benytte kostbar privat sakfoerer gjennom flere trinn til domstolen i Hoyesterett.

Dette ble dessverre ved brev av 12 juni 2018  avvist av Kontroll- og Konstitusjonskomiteen  23 oktober 2018 som viser baade diktatur og forrakt for vaar Norske Grunnlov.

Den stoerste udemokratiske tilstanden i Stortinget er at 85% av de folkevalgte medlemmene ogsaa er medlemmer av Europaraadet som har sitt hovedkvarter i Brussels. Norge er representert ved 1-2 representanter i flere andre Internasjonale avtaler og Europaraadet burde ha samme oppsett.

EUROPARAADET
EUROPARAADETS TIDLIGERE LEDER JAGLAND

Herunder presenteres korrespondanse 12 juni 2018 i forbindelse med ACER overfoeringen.

STORTINGET


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU