24 min read

Europa vil i løpet av 30 – 70 år gå under på grunn av sin innvandrings-liberalisme

SETTER VI IKKE EN STOPPER FOR ISLAMISERINGEN NU, KAN VI SI FARVEL TIL NORGE

Litt mer om islam

Stein Lohrmann shared a post. 12 juni 2019 - 1 min


Muligens vil Europa i løpet av 30 – 70 år gå under på grunn av sin innvandrings-liberalisme som har vist seg meget naiv og som på sikt må være selvutslettende. Etter Hitler og annen verdenskrigs konsekvenser og tidligere tiders koloniseringer av andre land, står Europa tilbake med konstant dårlig samvittighet og uten gode argumenter: Portene er nå vidåpne for islam, og politikerne, medienissene og presteskapet våger ikke lenger å snakke om rase og religion, samtidig som islam bare kjenner hatets språk mot fremmede raser og religioner.


Stadig vekk prøver noen å banke inn skam- og skyldfølelse fra den andre verdenskrig som et argument for å la migranter komme til Europa. Vi får høre igjen og igjen av politikere, medienissene og såkalte eksperter’, at islam er fredens religion, og at det store flertall av muslimer bare ønsker å leve i fred.
Selv om denne ukvalifiserte påstand kan være sann, er det faktisk helt uinteressant.
Det er meningsløst prat bare for at vi ikke skal føle oss utilpass med muslimsk innvandring, og dette er sagt for å forminske faren for at vi skal tro at islam-fanatikere vil ta over styringen over hele kloden i islams navn. Vi skal ikke tro at muslimer ønsker et verdenskalifat – selv om det står i Koranen.  Islam betyr underkastelse eller underleggelse av en tro – islams tro på Allah. Når jeg leser Koranen, ser jeg at toleranse og hat, blind underkastelse og rettferdighet, inkludering og ekskludering, likestilling og favorisering av menn går hånd i hånd.

DETTE HURTIGTOGET TIL HELVETE ER LAGET AV DEN GLOBAL ELITEN TIL DERES NWO

Når man har vokst opp i et opplyst, fritt samfunn, ser man helt klart at Koranen overhodet ikke er rettferdig, og at islam ikke er i nærheten av å være en religion slik vi oppfatter vår religion.  Menneskerettighetene er ikke representert i islam slik de bør være i en moderne verden. Bare sharia gjelder!! Demokrati er haram (forbudt) i islam. Islam har ikke de ti bud, ikke kjærlighetsbudet og heller ikke det gyldne budskap; du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg... Uten åpenhet, kjærlighet, romslighet og medfølelse har ikke denne “religionen” noen verdi for oss mennesker – ikke for muslimer heller, men det forstår de ikke.  Islam er ingen ”religion” overhodet, bare en politisk ideologi eller doktrine. Det er å anse nærmest som et politisk parti som står for verdier som ligner Hitlers nazisme eller fascisme.

Vi må avvikle islam som religion i Norge og Europa. Vi kan ikke velge å holde islam framfor frihet, likhet og brorskap. Vi er riktignok en del av FN, men de arabiske stater er nå i ”flertall” i FN og tar over styringen av flere områder blant annet menneskerettighetene - som er haram i Islam.De har sine Sharialover.
Vi er også en del av EØS, men EU har ”hemmelige” avtaler med araberlandene om å ”bytte” olje mot integrering av muslimer, og EU har forpliktet seg til ikke å si noe negativt om islam… Det er en politisk bløff at vi er forpliktet av konvensjoner i FN og derfor må gi asylanter opphold. Nei, det er vi ikke. Det er opp til politikerne å utforme lovverk for et land. Når politikerne - mennesker med makt – slutter å høre på folk, er det på tide å bytte dem ut .


Verden styres nå av politikere og en elite med helt feil globalt fokus. Vi – folket – må våkne før det er for sent.

ORIANA FALLACI ER EN VIS KVINNE SOM IKKE TOLERERER ISLAM I EUROPA

Verden blir ikke ødelagt av de som gjør onde ting, men faktisk av de folkene som ser på at de onde ødelegger verden uten å gjøre noenting.... Den som tier samtykker…
Overbefolknings-problematikken "løses" nå ved å tillate forflytning av store folkemasser til områder som fortsatt er levedyktige og kan gi sin befolkning en rimelig god levestandard og livsstandard.  Afrika, alene, vil vokse med 500- 600 millioner nye mennesker de neste 20 årene, og man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at dette må gå galt.  Vi er nå ca 7,67 milliarder mennesker på jorda og øker med ca 72-80 millioner mennesker hvert år.


Er klodens ledere av en så håpløst dårlig kvalitet at de ikke forstår at lederne i fellesskap må få redusert befolkningseksplosjonen i den fattige verden, i stedet for å importere verdens håpløshet fra dysfunksjonelle verdensdeler til Europa. De må opplæres til å dyrke sin mat og hjelpes på bortebane. Enden på "visa" hvis innvandringen fortsetter i samme målestokk, blir alternativt et ragnarokk hvor vi tar i bruk atomvåpen i stor stil og gjør planeten ubeboelig for alle. Det kan da umulig være en god strategi tatt av "intelligente" politikere og støttet av medienisser og biskoper. Politikken som føres nå vil etter all sannsynlighet føre til at 2-3 milliarder mennesker må dø i sult og konflikter de nærmeste årene, og det blir rimelig fullt på tiltalebenken når regnskapet skal gjøres opp.

Og Norge øker hvert år med langt over 20000 islamtilhengere pga familie-gjenforening, men dette snakkes det lite om... Det vi ser, er at i stedet for at den store majoritet av muslimer prøver å integrere seg, så bosetter de seg i ghettoer, og vi ser at de er blitt mer og mer aktive med religiøse krav og maktkamper for å tvinge politikerne til at gi etter. Strategien for deres del er vellykket. Våre politikere har allerede ”solgt mye av den norske grunnkultur.” Norge og Europa har endret sine tradisjonelle trekk med svekkelse av julefeiringer i skolen, mer og mer mat skal være halal, adskillelse av piker og gutter i timene, og enda små, søte grisetegninger er forsvunnet fra barneavdelinger på sykehusene. Grisen er ”uren” i islam.


Og det er et faktum at det er fanatikere som styrer Islam på dette tidspunkt i historien.  Det er de muslimske fanatikerne som marsjerer og dreper i alle retninger i Allahs navn. Allahu Akbar, skriker de. Det er de muslimske fanatikerne som er skyld i hver eneste av de kriger som føres verden over. Det er de muslimske fanatikerne som underviser deres unge til å drepe og bli selvmordsbombere.
Det er de muslimske fanatikerne, som systematisk slakter kristne eller stammer i hele Afrika og Asia og gradvis overtar og ødelegger land etter land. Det er de muslimske fanatikerne som bomber, myrder, halshugger, eller er skyld i “æresdrap”.
Det er de muslimske fanatikerne som overtar moské etter moské fra andre muslimer.

GAA I DIN KRISTNE KIRKE ELLER TILBE GUD I DITT LOENNKAMMER

Det er de muslimske fanatikerne som nidkjært sprer ideen om steining og henging av voldtektsofre og homoseksuelle. Det harde faktum er at det fredelige “tause flertall” av muslimer er underkuet. Men dette forstår de ikke selv, og dessuten er dette er dessverre irrelevant... Det Kommunistiske Russland besto av russere som bare ønsket å leve i fred, men de russiske fanatiske kommunister er ansvarlige for mordene på omkring 20 millioner mennesker. Den fredelige majoritet var egentlig totalt irrelevant. Kinas enorme befolkning var sikkert fredelig. Men kinesiske fanatiske kommunister klarte å drepe hele 70 millioner mennesker. Den alminnelige japanske borger før Annen Verdenskrig var neppe en krigselskende sadist.


Allikevel, myrdet og slaktet Japan på sin vei over Sydøst-Asia systematisk 12 millioner kinesiske sivile; flest drept av sverd, skudd og bajonett. Historie-undervisningen er ofte utrolig uklar, enkel og vag. Derfor går vi ofte glipp av det mest grunnleggende: Fredselskende muslimer er irrelevante på grunn av deres taushet.  Muslimer er kort og godt i et muslimsk tankefengsel. En muslim er en fange av islam som bærer tankefengselet sitt med seg uansett hvor han/hun drar. Det er dødsstraff for å forlate islam.


Fredselskende muslimer blir faktisk vår fiende hvis de ikke åpner munnen.
Som tyskerne før og under 2.verdenskrig, vil muslimene våkne en dag og oppdage at fanatikerne eier dem, og kan styre dem rett utfor stupet ….. Fredselskende tyskere, japanere, nigerianere, kinesere, russere, serbere, afghanere, irakere, palestinere, somaliere, rwandere, algeriere, og mange andre er døde, fordi det fredelige flertall ikke åpnet munnen før det var for sent. Nå er islamske bønnerom blitt åpnet og bønner blitt innført i offentlige skoler i diverse land i Vesten, mens Fadervår blir fjernet på grunn av at det støter muslimer. Den islamske levemåte kan være fredelig i våre land helt til fanatikere tar over og/eller imamene får gjennomslag for islams praksis fra Muhammeds tid . Se på ISIL, Boko Haram, Hamas m.m. I Australia og i mange land rundt om i Vesten har mange av de mest alminnelige matvarer blitt halalmerket.


I Storbritannia nekter de muslimske samfunn å integrere seg, og det er nå 770 NOGO soner i de største byer over hele landet som politistyrkene ikke tør konfrontere. Sharialover hersker i disse sonene fordi muslimene i disse områder nekter å anerkjenne britisk lov. Vi som ser det hele utfolde seg, må være oppmerksomme og fortelle omverden om igjen og om igjen at det som betyr fare er - imamene - islamfanatikerne - islamtilhengerne- islamistene. De truer snart hele Europa og vårt levevis. Alt for mange islamtilhengerne krever at Europa innretter seg på deres premisser. Men islamsk kultur er basert på hierarki og underkastelse.
Islamistene vil ikke innrette seg etter verdslige lover fordi mennesker ikke er ufeilbarlige.  Sharia er bygget på Allahs ord og Allah er ufeilbarlig.  Islamistene aksepterer ikke at sitatene fra Koranen og haditene er basert på en helt annen tid, hvor forakt for kvinner, slavehold og utryddelse av ikke-troende var “legitim”.
Islamtilhengerne aksepterer ikke en modernisering av islam.

TILSLOERTE TIKKENDE BOMBER VIL VI IKKE HA I NORGE

Lov-systemet “Sharia” går fullstendig på tvers av våre verdier og normer. Sharia er islamske lover basert på regel- og lovverket i det som står skrevet i de islamske hovedlærebøkene Koranen, i sira, Hadith som ene og alene er oppdiktet og diktert av islams grunnlegger Muhammed, da han 600 år etter kristendommen, opprettet sin egen politiske ideologi som skulle kontrollere alle deler av folks liv i detalj, fordi han hatet og misunte jøder og kristne så mye at han ville sikre seg at islam var det eneste tillatte tros-systemet i verden. Muslimene lærer at disse lover og regler som bygger på Koranen, sunna og Hadith skal utføres av imamer gjennom fiqh(tolkning) av de islamske bøkene, med tvang, utryddelse av de vantro (ateister, jøder, kristne, buddhister, hinduister og alle andre som ikke konverterer til islam), fordi de såkalte hellige skriftene sier at islam er den eneste rette og lovlige troen.

Det betyr at sharialovene stå over alle andre lover i et hvert land muslimene kommer til.  I Norge har vi omtrent 20.000 kjønnslemlestede damer og jenter, og at det blir stadig flere. Omtrent alle jenter og damer med muslimsk bakgrunn gifter seg med en fra hjemlandet.  F.eks. er det 96% av pakistanske jenter og damer som gifter seg med en mann med pakistansk bakgrunn. Islam er 14% Allah og 86% Jihad (hellig krig/politikk). Dette har ikke naive europeiske og naive, kristne prester forstått.  Det misforståtte prinsipp om religionsfrihet (som kristendommen står for og Islam ikke aksepterer) bør nå avsløres en gang for alle!


Norske prester er muligens livredde for å angripe en "tro" som islam, for da vil dette slå tilbake på dem selv (deres tro, og likhet for loven). Og de vil miste sitt arbeid.
Nordmenn er flasket opp på propaganda gjennom flere tiår, og fått mangelfull historieundervisning i skolen. Islam har IKKE vært tema i historie siden jeg begynte å undervise i 1972. Derfor sluker mange folk alt som serveres av medienissene og politikerne. Politikerne og medienissene har blitt et “sannhetsministerium” som kontrollerer fortiden, slik det er beskrevet i George Orwells bok "1984".  Etter å ha vært på facebook i noen år og fulgt mange ulike debatter, er det slående å se hvor store hull det er i historiekunnskapen – helt uavhengig av utdannelsesnivå. Kunnskap gir makt, heter det. Historiekunnskap er essensielt. "Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden" Simone Weil.


Faget historie må få en større plass både i grunnskolen og i videregående skole. Politisk historie, krigshistorie og idéhistorie må bli fag på høyskolene (lærerskolene) og på universitetet. Mye tyder dessverre på at politikerne som bestemmer over landet og som også ønsker å styre hva andre skal tenke, mene og gjøre, selv har få kunnskaper i dette fundamentale faget. Hvor mange vet at muslimene i 1683 var svært nær ved å erobre Europa og hadde kommet med sine hærstyrker helt til Wien?
Hvor mange vet at ISLAM ER DEN RELIGIØSE IDEOLOGIEN SOM HAR FLEST LIV PÅ SAMVITTIGHETEN ? Det foreligger anslag på fra 270 til 600 millioner drepte.

NAAR DU BER, GAA INN I DITT LOENNKAMMER, IKKE PAA GATA!!


Hvor mange vet at islam er den religiøse ideologien som behandler mennesker – spesielt kvinner og annerledes tenkende – respektløst og/ eller voldelig, og dreper mennesker hvis de er homofile, «vantro» (ateister eller tror på en annen religion, konverterer fra islam til en annen religion, slutter å tro på islam) eller tegner Muhammed. Hvor mange vet at det i Koranens overstyrende del, Medina-islam (622 – 632) – gir Allah svært mange ordre om drap av «vantro». Det startet med Muhammeds massedrap på over 800 jøder i Medina fordi de ikke trodde på hans nye religion der han selv var utnevnt til profet. Det er kun dette massedrapet som er har fått plass i islamske historiebøker fordi jøder blir sett på som de første og verste motstanderne av islam og Profeten. Senere ledet Muhammed nærmere 30 slag mot alle vantro som ikke ville la seg underkue og la Muhammed styre. Han myrdet også sine egne hvis de opponerte mot ham.


Hvor mange vet at islamske regimer drepte under 1VK blant annet ca. 10 000 fredelige buddhister, halvannen million kristne armenere, en halv million kristne syrere, og et ukjent antall kristne tyrkere? Hvor mange vet at det siden 1980 har det vært mer enn 7 500 islamske massemord på mennesker som ikke tror på islam (Halgrim Berg: «Amerikabrevet»). Disse mordene har vært forsøkt skult. Hvor mange vet at forholdene er elendige i muslimske land, og at de er styrt av korrupte despoter. Tyrkia ble lenge regnet som det «beste» landet, men utviklingen der er også som kjent på nedadgående. I mange muslimske nasjoner foregår stadig drap og konflikter mellom ulike retninger – i hovedsak mellom sjiaer og sunnier.

Regimene prøver å rense landene for ikke-muslimer, spesielt jøder og kristne, og det er nesten ikke jøder igjen i de aller fleste. Kun Marokko og Tunisia har et fåtall jøder igjen. Jødene har måttet flykte til Israel, som i dag har over 8 millioner mennesker. Rundt 1960 var de bare vel 2 millioner. Muslimene underkuer og forfølger også andre muslimske retninger som ikke tror på den samme tolkning av Koranen Hvor mange vet at drap av annerledes tenkende – vantro - medfører evig liv i Paradis og som derfor rettferdiggjør og utbrer islams grusomme terror og de bestialske myrderier verden over? Hvor mange vet at da Hitler skånselsløst tok Østerrike og Tsjekkoslovakia, sa de naive, med den engelske statsminister Neville Chamberlain i spissen: «Dette betyr Fred og ingen fare».

FN´s FETE KATTER SOM IGANGSATTE INNVANDRINGEN AV MUSLIMER OG NWO

Hoer hva den forhenvaerende forsvarsministeren av Kanada forteller om den globale eliten og deres dystopiske planer for en NWO

Hvor mange vet at Sovjet-kommunismen kunne ha endt med at Trotskij hadde beseiret Stalin, og dermed kunne ha sendt verden ut i Verdenskaos fordi han – i motsetning til Stalin, ville innføre kommunismen i hele verden snarest mulig?
Så folkens; Vår tid største folkesykdom er blitt ren, skjær uvitenhet.. Denne sykdommen spres gjennom våre uopplyste, uvitende, middelmådige historielærere og religionslærere gjennom et dårlig utdanningssystem, våre uvitende politikere, våre kunnskapsløse prester og bisper og våre medienisser . Ingen av disse gruppene kan ha lest om islams grusomme historie, hva islam står for , ei heller Koranen eller hadithene.


Den eneste medisinen som funker mot dette er KUNNSKAPER OG OPPLYSNING. For å stanse denne … folkesykdommen, må vi saklig opplyse folk – alle folk (absolutt også muslimer !!!) – og politikere og media…  Innvandringen som pågår er en enveisprosess mot kaos, egentlig er innvandringen forårsaket av en befolknings-eksplosjon som blir eksportert hit til Europa.  Kriminalitet har nå begynt å eskalere , og borgerkriger står etterhvert på vent. Og mange av oss uvitende og kunnskapsløse europeere er så "gode", fredelige, pasifistiske og humane at vi vender det andre kinn til, og vi risikerer å tape den kommende krigen.


Muslimene selv er islams første “fanger”. Etter en “hjernevasket” oppdragelse blir mange muslimer livredde for alt som er ikke-islamsk og fremmed: De frykter jøder, homofile, vantro, ateister, demokrati, likestilling, ytringsfrihet, sekularitet, kvinner med flagrende hår, og ALT annet som er totalt fremmed for mennesker som er indoktrinert på overtro fra oldtiden.De frykter Gud. De frykter djevelen. De frykter dommedag. De frykter for at barna deres skal bli for «vestlige», og frykter at døtrene deres skal ha sex, og frykter at det vil ødelegge deres egen ære. Og de frykter folk som sier “sannheter” om «profeten» deres, for det kan ødelegge livsløgnen og inngangsbilletten til himmelen og den innbilte vennen deres - Allah - i himmelen. Det er utålelig.


Denne grunnleggende frykten for alt det vestlige gjør at muslimer over hele Europa nekter å integrere seg, og heller danner lukkede muslimske ghettoer/enklaver og parallellsamfunn i hele Europa. Deres utenforskap arrangerer de selv. De vil ikke bli som oss vantro hunder. Det står i Koranen at de - muslimene - er mye bedre enn alle andre – herunder oss vantro hunder.  Og vi har sett hva muslimske ekstremister er i stand til å gjøre for å stoppe alt det fremmede som truer dem og overtroen deres.
Fremmedfrykt er det store problemet, hevder de venstrevridde. Og de samme politikerne sier det er VI som skaper utenforskap???

SOM ANDRE RELIGIONER SKAL KORANEN HOLDES INNENDOERS

Vi europeere har stått med åpne armer og vidåpne lommebøker og naivt trodd at unge, mannlige muslimer som strømmer til fra dysfunksjonelle, religiøse land med interne kriger – shia mot sunni - , også er «flerkulturelle», og kommer hit for å skape «Det Nye Vi» som Fugelli aldri fikk nok av. Men et nytt fellesskap – et nytt vi - vil ikke muslimer ha. De vil ha mer islam. Og det er mange nyttige idioter politikere og medienisser - som har gått i bresjen for at de skal slippe unna med det. De tror fremmedfrykten sitter hos europeere. De tar totalt feil. Islam er ikke noe «fremmed» for oss lenger - Vi ser i praksis hva som skjer i England, Frankrike, Tyskland og Sverige. Det som skjer, viser i klartekst at islam ikke er fred.


Jeg håper dagens nordmenn snart våkner fra dvalen som de er i og snart fatter mot til å stå for det trygge, det gode og vakre vi har her i Norge og som vi deler med hverandre.


Jeg tror på menneskers utviklingsmuligheter. Europa har vist at vi kan utvikle oss mot en fredelig sameksistens de siste 70 årene ved å samarbeide. Jeg er veldig glad i den norske (og europeiske) mentaliteten som setter åpenhet, tilhørighet og identitet, anerkjennelse, bekreftelse, trygghet, takknemlighet, mestring, inkludering, kjærlighet, fellesskap, kunnskap og likhet høyt. Jeg tror på mennesker som er villig til å dele goder, tanker og utvikle seg gjennom frihetsverdier som likeverd, likestilling og individuell frihet.  Norge er en demokratisk og moderne stat hvor både kvinner og menn står like overfor demokratisk definerte lover, og dette er ikke basert på religiøse lover. Dette skal vi aldri fire på.


Tragisk nok er politikerne og medienissene (med NRK!) svært ofte på islams side. Dette er vel sannsynligvis pga ”hemmelige” avtaler mellom EU/EØS og Araber-statene etter oljeboikotten i 1973. Det er bare provoserende at makthaverne og et tilnærmet samlet medienisse-Norge gir ”beskjed” om at innvandringen de opplever i Norge nå for tiden utelukkende er en berikelse som vi - nærmest har en nasjonal plikt å slutte opp om.  Kultur og tradisjoner utfordres nå i skole og på andre fellesarenaer her i Norge.  I Sverige, England, Tyskland og Frankrike er det mye verre og landene blir sakte ødelagt. Ser ikke politikerne det?


Den mest kostbare og meningsløse formen for «verdenskontroll» Europa bedriver i dag er selvsagt det utømmelige sluket av bistand, klimapolitikk og fredsarbeid.
Det fins ikke en konflikt i verden som ikke en europeer må gå inn for å løse (alt betalt av europeiske skattebetalere).  Vi nordmenn driver «fredsarbeid» i Colombia, Sør-Sudan, «Palestina», Sri Lanka – og milliardene renner ut mens resultatene lar vente på seg.  Hvilke politikere har vi som sier «Norge først»?
Hvorfor er det blitt en skam å si «Norge først» – eller «Tyskland først»?
Hvorfor hater alle Trump når han sier «Make America Great Again»?
Muslimene gis fremskutte plasser i media, særlig i NRK, som ser ut til å ha valgt seg ut muslimske jenter i hijab som representanter for alle innvandrere hver gang de skal ha en innvandrer i en serie, som programledere og lignende. Når ga vi tilsvarende plass til sikher, buddhister, jøder og hinduer – for ikke å snakke om kristne innvandrere?

EUROPA MAA STOPPE FLODEN AV MUSLIMSKE INNVANDRERE

Har noen statsminister oppsøkt buddhistenes tempel på deres hellige dager? Drar de i synagogene for å vise sin solidaritet med jødene? Romerne gjorde den samme tabben. De hadde fraværende ledere som var mer opptatt av å slåss med gallere og alle mulige folk mens de lot grunnlaget for makten – nemlig Roma, Senatet og jordbruket – forfalle.  Når militære styrker blir outsourcet, mister man militær kompetanse.  Romerne mistet interessen for å være soldater. Det var enklere å leie inn noen «barbarer».  På samme måte som vi i Europa avskaffer verneplikten og forventer at USA skal beskytte oss.

Da Trump begynte med sine krav til Europa, var europeiske politikere og «journalister» nesten sjokkert: kan Trump virkelig stille krav til oss? Det samme skjedde med Romerriket. Stadig færre romere ville tjenestegjøre i legionene. Den militære stolthet ble sett på som vulgær og gammeldags. Bedre å la «barbarene» sørge for vårt forsvar, mens vi drikker vin og koser oss. På samme måte som europeere, som pensjonerer seg tidlig, har fem ukers betalt ferie og kun symbolsk plikt til å forsvare sitt land – så forventer vi altså at amerikanske borgere, uten betalt ferie, uten gratis utdannelse for barna, uten gratis helsevesen, uten statlig garantert pensjon – de skal allikevel sørge for at VI er trygge uten at vi gidder å betale for det, mens vi nipper til en god vin i Syden. Og vi kritiserer Trump for å «true vår sikkerhet» ved å stille spørsmål om NATO?


Romerriket vokste seg så stort at de ikke kunne kontrollere grensene. Løsningen var immigrasjon – østgother, vestgother, delvis hunnere og vandaler fikk tilnærmet fritt leide, mot løse avtaler om å forsvare grensene mot andre «barbarer». Noen ganger var den ene gruppen presset vestover av en annen gruppe (gotherne søkte f.eks. trygghet i Romerriket mot hunnernes angrep, som igjen var presset vestover av mongolske stammer osv.)


Poenget er uansett:

Romerriket oppga kontrollen over sine grenser og «outsourcet» sitt forsvar til diverse «barbarer». Europas grenser i dag er ikke porøse – de er faktisk nesten ikke-eksisterende. Og våre tåpelige forsøk på å «outsource» forsvaret av våre grenser (som Tyrkia-avtalen, eller den tidligere avtalen mellom Berlusconi og Gaddafi) er ikke verdt noen verdens ting. Romerriket endte med at barbarene gjentatte ganger plyndret Roma og slaktet en del av befolkningen. Islamtilhengerne slakter oss nå gjennom terror i våre gater i Paris, Brüssel, London, Manchester, Stockholm, København, Madrid . Konsekvensene av Romerrikets fall var dramatiske, og satte utviklingen av vår filosofi, historie og vitenskap tilbake med mange hundre år. Konsekvensene av «Europas» fall vil være dødsstøtet for ethvert håp om et fritt, dynamisk og progressivt Europa.

Og uten Europa er verden et fattigere sted. Det må det være lov å si, fra et kontinent som har skapt Galileo, Shakespeare, Leibniz, Newton, Descartes, Hegel, Kant, Mozart, Beethoven, Chopin, Darwin, Einstein, Goethe, Hamsun, Munch og maaange flere, men jeg utfordrer heller dere som leser dette å finne noen lignende personer fra den islamske verden. Den islamske terrorismen er et importert problem, og den importen er politikernes direkte ansvar. Terrorismen er imidlertid bare ett problem, og ikke det største:

Det sentrale spørsmålet vi bør stille oss, er: Hvem er Europa for?  Er Europa et mulig hjem for hele verden?  Hvor er i så fall de europeiske folkeslagenes hjem?


Politikerne og medienissene har lurt oss inn i en merkelig forståelse hvor vi antar at resten av verden vil forbli som den er, mens Europa vil bli et slags FN. Denne tankegangen ser ut til å dominere våre lederes beslutninger. I det lange løp mener jeg at denne totale forandringen, denne oppsplittingen og ghetto-fiseringen av vår verdensdel utgjør en mye større eksistensiell trussel enn terrorismen. Noen mener at Europa er fortapt hvis det ikke er i stand til å verdsette sine kristne røtter. Men det er ikke noe særlig hjelp å få av Guds bakkemannskap – prestene har munnkurv og bispene bistår muslimsk innvandring. Noen, særlig protestantiske kirker, har i det store og hele erstattet troen på Gud med en tro på merkelig, venstreekstrem sosial aktivisme.

Paven har fullstendig uholdbare oppfatninger, selv om jeg tror jeg forstår hvorfor han fremmer dem. Kanskje han fyller en av kirkens roller på den måten, men den må motsies av de kristne og politikere og andre, som må si veldig tydelig: «Vi vil gjerne redde hele verden, men faktum er at vi ikke kan det.... Jeg har ingen fordommer mot arabere, pakistanere, somaliere eller afghanere eller mennesker generelt.  Men når det gjelder islam, har jeg imidlertid nok kunnskap/bevis på at det er en religion av rasisme, vanvidd, dominans, vold, svik, kvelning av andre religioner, kvelning av andre demokrati og eneherredømme for islams tilhengere.
De beskytter sin religion ved å beskytte den med sine egne kropper, og kaller seg selv ofre for rasisme., I vår tid er det vanskelig å finne fornuftige mennesker som støtter og utøver rasisme.  Det er derfor den muslimske eliten forsøker å gjøre islam til et «rase» for å beskytte seg mot kritikk.


Denne “religionen” har samlet så mange «feil» i sine grunnleggende tekster gjennom hele historien, og virker rimelig redd for å ende opp med å bli parkert i et tempel og glemt av alle.  Så snart noen peker på et koranvers, skriker de i kor om rasisme, hat mot andre, intoleranse ...På slutten av 1900-tallet har bruken av nye medier (satellitt, internett, video) gitt offentligheten økt tilgang til islam-kilder (Koranen, Sunna, Sharia, fiqh-litteratur og andre sekter akseptert av islam), og det er ikke nå så lett for muslimer å formidle islam som en triviell fredsreligion og som privatpersoners private sak (som det overhodet ikke er).


Motstanden mot innvandring handler om islamtilhengere – islamister - ikke polakker, vietnamesere og tamiler. Jeg frykter ikke dem. Jeg og mange med meg frykter “religionen” islam og at islam skal spres og påvirke/ødelegge Norge.
Hvem blir ikke det når en ser hvordan politisk islam ødelegger land etter land i Midtøsten, og hvordan mange muslimer i Europa bor i ghettoer og holder fast på tradisjonelle overbevisninger om hvordan samfunnet bør styres.  Hvis islam er så fredelig som mange vil ha oss til å tro, hvorfor viser da ikke muslimer over hele verden sin avsky med store demonstrasjoner mot terror når det har vært et terrorangrep mot sivile et eller annet sted i verden?

Klart svar: De kan ikke det, for angriperen/ angriperne av et terrorangrep har ikke gjort noe annet enn det som er beordret i Koranen, og da ville de jo i så fall gått i mot sin egen «religion». Er det ikke på tide at i det minste politikerne setter seg inn i hva som faktisk står i Koranen? Østerrikes statsminister Sebastian Kurz vil nå utvise opptil 60 tyrkisk-finansierte imamer og stenge sju moskeer. Tyrkia anklager Østerrike for rasisme. Kurz’ henviste i sin kunngjøring til «politisk islam» som begrunnelse.


– Parallelle samfunn, politisk islam og radikalisering hører ikke hjemme i vårt land, sier statsminister Sebastian Kurz. Flott sier nå jeg. Kurz har forstått hva som skjer.
Og hva skal Europa med Sharia, kvinneundertrykking og terror? Og død for apostasi? Og død for homofili? Og død for spotting av islam? Og død for satire av islam? Og død for utroskap? Og avkapping av lemmer for tyveri og motstand mot islam? Islamtilhengerne sier Gud kunne aldri drepe sin egen sønn, (for mennesket synd), det er barbarisk. Men selv er de garantert å komme til paradis ved å drepe for islam, (shahid)! Logisk?? Det sies at religion er opium for folket - men en politisk og imperialistisk/fundamentalistisk “religion” som islam er ren gift.  Folk på Balkan vet hvordan det er å leve under tyrkernes åk - og det var ved Wien at tyrkerne ble stoppet.  Men i Norge er venstresiden (og Høyre) travelt opptatt med justere ned kristendommen og åpne for islam.


Den nordiske modellen av islam er rett og slett schizofren. På den ene side skal man forby hodeplagg i det offentlige rom og på den andre side finansierer man fremdeles islamske foreninger og islamske kultursentra. I det redselsfulle Rinkeby i Stockhom får de lov til å bygge en kjempemoske. Og andre moskeer i Sverige bønneroper så det høres i mils omkrets. Jan Bøhler-politikken henger holder ikke mål. Det kosmetiske tiltaket mot Islam er en triks for å bedra lettlurte folk.  Det er den islamske infrastrukturen som må tas og ikke nødvendigvis klesplaggene. Å forby niqab i skoleundervisningen er et museskritt i riktig retning, men hjelper egentlig lite. Vi må starte med imamene, og forby islamske barnehager,friskoler, moskeer. Alt bør vekk.


Den muslimske lærde selv har abrogert vekk alt som har med fred og toleranse å gjøre fra profetens tidlige år i Mekka, og økende grad gjort gjeldende viktigheten av vers mot slutten av profetens liv i Medina. Dette har resultert i at islam er blitt en ekstremvoldelig, hyper-rasistisk totalitær ideologi. En monokultur uten respekt eller toleranse for noe annet enn islam. Muslimene er dessverre islam første “fanger”. De blir hjernevasket fra fødselen.  I islam er alt som er knyttet til demokrati og nasjonalsosialisme forbudt, og på samme måte må vi forby alt forbundet med islam om Europa skal overleve denne bølgen av muhammedanere som skyller over våre land. Det ser ut som om Tyskland og Merkel vil drive verdenspolitikk (Weltpolitik). Tyskland har spesielle relasjoner med Tyrkia. Akkurat som England hadde/har det med Saudi-Arabia. Tyske offiserer bygget den tyrkiske armeen på 1890-tallet.Tyrkia var alliert med Tyskland i første verdenskrig, men forholdt seg nøytral i den andre verdenskrig til Tysklands fordel.

ISLAM UT AV EUROPA

Når Tyskland skal ekspandere og rivalisere i de oljerike statene (som er helt nødvendig for dem) ønsker de Tyrkia som en alliert. Det er nok derfor de tyrkiske moskeene i Tyskland får holde på slik. Jeg tror imidlertid ikke at Merkel samarbeider med Erdogan, som har planer om å gjenreise det Ottomanske riket. Erdogan kaller moskeene sine kaserner, og kupplene er hjelmer og minarettene er spydspisser, og de islamtroende er hans soldater. Merkel ser ut til å være opptatt med å utrydde det tyske folk, sånn at det ikke står i veien for et forent Europa. Merkel er globalist, og det ser ut som om hun drømmer om å bli sjef for FN. Angela Merkel har ingen barn som skal arve landet etter henne. Hun tør heller ikke å stå opp mot islam, for da åpner Erdogan slusene og sender en million syriske flyktninger av gårde til Tyskland.


Ungarn har sett faren med islam hele tiden fordi de har erfaring med islam. Polen har våknet. Østerrike har våknet. Resten av Europa bortforklarer islam fortsatt.
Her i Norge ivrer SV nå etter å øke barnetrygden grunnet økende fattigdom blant barn. Det som ikke diskuteres, er at fattigdommen er importert for det meste, og er knyttet til innvandrerbarn/islam. Islamske kvinner arbeider ikke. De får store barnekull. Det praktiseres bigami. Minst mulig penger skal brukes i Norge/Europa. Mange penger/ barnetrygden skal investeres i hjemlandet etter deres egne utsagn.
Politikerne/EU-globalistenes vil tydeligvis ha Eurabia.


Vi bør følge opp både i Norge og Europa med å stenge moskeer og tilbakesende imamer og fanatikere som er islamtilhengere.

ALLE MOSQUEER MAA FJERNES FRA NORGE (56 i Oslo alene)

Imamene holder muslimer unna det norske/europeiske samfunnet for så sikre seg tiende og god forsørgelse selv. Alt henger sammen med alt. Hvor er alle heltene blitt av? . De som levde og åndet for sannheten, frihet, likhet og brorskap. Er de druknet i komfortsonen? Det som er mest sjokkerende er hvor mange nordmenn som er så kunnskapsløse at de lar seg lure! De har hverken kunnskap om politikk, sosialøkonomi, statsbudsjetter, innvandringsutgifter, klimahistorie mm.! De sitter og klager for deretter å stemme på mer av det samme!  Politikerne er en stor del av problemet sammen med de naive velgerne og medienissene som tydeligvis har journalister som er stadig lengre til venstresiden, samtidig som de ikke klarer å skrive bra norsk eller å skrive faktabasert, granskende og objektivt!


Hvor idiotisk er det ikke at lille Norge skal være best i verden på fred, bistand, klimabidrag og ønske seg stillinger i FN! Det er typisk norsk å være god sa Gro Harlem Brundtland .Nei, det er typisk norsk å være enkle og naive. For vi ødelegger ikke bare for oss selv, vi ødelegger for den fremtidige minoriteten nordmenn i eget land .. Enhver som tviler på at dette problemet er alvorlig og bare overser dette innspillet uten å sende det videre, bidrar til passivitet, og tillater derved at problemene vokser til ukontrollerbare dimensjoner. La oss håpe at mange mennesker leser dette og tenker over det, og at de vil fortsette med å sende det rundt – før det er for sent. Den som ikke følger med i timen, mister verdifull kunnskap, og den som tier om det som skjer samtykker…


Jeg elsker Europa, og alt tatt i betraktning synes jeg vi – vår generasjon – har vært svært heldige. Jeg ønsker ikke at vi skal bli de siste dagers heldige... Våre forfedre og vi har skapt en kultur uten sidestykke med rettigheter som verden aldri tidligere har kjent. Det jeg føler, er takknemlighet. Jeg er takknemlig for det vi har arvet, og jeg synes at jeg må ta vare på det og gi det videre.

Vil du dele denne, så står du fritt til å dele. Jeg setter pris på det. Vil du debattere, så fyr løs.


For more, watch author Mohammad Tawhidi share his views on how America can fight the forces of radical Islam.

Immigration, World Poverty and GumballsWHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU