3 min read

VAAR KULTUR OG LEVESETT ER I FARE!!

Ola Waage - 27 mai 2019 14:30

ERNA, DU JA !! - Hvorfor må Norge på død og liv være multikulturelt og styres av Izl@m ?

Vårt land er nå multikulturelt og fullt med mangfold uttaler våre politikere så stolt. Er det liksom en unnskyldning for å kjøre landet vårt i grøfta med kriminalitet og izl.lamering av landet vårt. Er det multikultur og mangfold å underlegge seg Isl@m og Sharia lover. Da er det bare Iz.lam og ingenting annet.

Hva er feil med etnisk norsk mangfold. Hvorfor må vi ha volds mangfold og ekstremist mangfold fra jihadister, terrorister og fylle opp landet med folk fra den 3. Verden som ikke kan eller vil integrere seg.

Hva med oss etniske nordmenn. Det finnes ennå noen som klamrer seg fast på denne lille steinknausen oppe i nord ! Hva med vår kultur og levesett. Er det ikke god nok for den multikulturalistiske asyllobbyen på stortinget og ute blandt PK mafian og de gode haterene på venstrsiden.

Så vil jeg si noen ord til den store tause majoriteten der ute som tror Iz.lam bare forsvinner av seg selv og de som tror at politikerne vil tilslutt ta til vettet. Det gjør de ikke ! Tar du ikke et standpunkt mot Iz.lam er det en form for bevisstgjøring som gjør at du tilslutt godtar denne voldsideologien så lenge den ikke banker på din dør.

Hvis utviklingen fortsetter som nå vil snart Izl.am påvirke din hverdag mer og mer. Den har allerede tatt fra oss ytringsfriheten og ødelagt vårt rettsvesen og politi. Den har forårsaket gettofisering i våre byer, gjort det utrygt å gå ut om kvelden, kriminaliteten ekploderer og andre ting jeg ikke kan skrive om for da slår den iz.lamofobiske blasfemiloven inn.

Alle kulturer og ideologier er dessverre ikke like gode. Fordi at noen akademiske professorer og asyltanter uten kontakt med virkeligheten sier det, betyr det ikke at det er sant !

STÅ OPP stolte Vikinger av Norge og kjemp for ditt land og folk. Kampen er begynt, alle vet det bare ikke ennå !

Folkeavstemningt Mot Islam
https://m.facebook.com/groups/215632582500208?ref=share


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU