5 min read

Norge også klare: Kinas Big Brother system bygges bl. a. på fjerning av kontanter

STATE OF GLOBE NORGE - 2. april 2019 av

Kinas nye og ekstremt totalitære «sosialkreditt-system» ser ut til å bli bygget rundt den kinesiske Amazon.com konkurrenten AliBabas digitale og derfor kontantfrie betalingssystem.

Dermed er digital betaling sentralt i det som får selv Orwells 1984 til å se ut som en barnehage. Bruk av kontanter vil selvfølgelig være helt ødeleggende for dette systemet, som åpenbart skal følge en hver kinesers liv i detalj, fra vugge til grav. Man får poeng for oppførsel myndighetene liker, og fradrag for det motsatte. Alt skjer i prinsippet maskinelt og automatisk, ved hjelp av kunstig intelligens, såkalt AI.

Skjer en feil i systemet kan ditt liv være ødelagt, om vi skal basere vår vurdering på erfaringene så langt. Et ansikt, et bilskilt, hva som helst kan ha blitt tolket feil av systemet. Med fremtiden din som kostnad. Du dømmes nemlig etter hvem du snakker med, hvor du reiser, alt hva du gjør. Registerer systemet feil kan du bli nektet lån, utdannelse, å reise med fly, med tog, i prinsippet det meste av hva et moderne samfunn tilbyr. For ikke å snakke om hva hacking kan gjøre.

Et interessant eksempel på hvor galt det kan gå med slike databaser er amerikanernes «no-fly list», angivelig for å hindre flykapringer, finner du her. Det finnes mange andre eksempler også.

Det kanskje mest skremmende er at alt ligger teknisk og kanskje ubevisst mentalt til rette for et tilsvarende system, her i Norge. «Alle» bruker kort eller mobil betaling. «Alle» er på sosiale nettverk, og de fleste er svært lite bevisst på hva de legger der. Bompenger som registrerer bilnummer er flere steder enn vi liker å snakke om, og store byene og veiene fra flere overvåkingskameraer enn noen av oss en gang vil fantasere om. Vi har smartmålere for strøm. Vi har smart-TVer og PCer med kameraer og mikrofoner som enkelt kan fjernstyres, om vi ikke er bevisste på å stenge denne muligheten. Og vi har ikke minst smartmobiler, en hver overvåkers «våte drøm».

Foreløpig har vi forhåpentligvis fungerende lover og etater som Datatilsynet på plass.  Men hvem vet noe om fremtiden her i Norge også?

Alt er ennå ikke 100% på plass i Kina. AliBabas «Sesame Credit» system har ikke offisielt blitt fundamentet, ennå. Men neste år skal alt være klart, for å spore ALT i livet til alle i Kina. Det skal likesom gi et bedre samfunn, for alle? Men hvem skal kontrollere kontrollørene? Og hvem skal kontrollere dem som skal kontrollere kontrollørene? Hvem skal sikre at ingen misbruker den makten som ALL kunnskap om alle andre gjør mulig? Hva kan vi lære av verdenshistorien når det gjelder makt?

Det verste i Kina synes faktisk ikke å være at et hvert snev av privatliv blir borte og at samfunnet som beskrives i Åpenbaringsboken Kap 13 i Bibelen blir en realitet. Det aller verste er at farlig mange virker som de synes det er spennende, der systemet allerede er i gang! «Konkurranser» er i gang på Kinas sosiale nettverk, der folk legger ut sin score, for å se hvem som «er best». Enten har de ikke forstått noe av konsekvensene systemet kan ha for dem, eller så får vi håpe at de tror at slik åpen konkurranse i seg selv vil gi dem enda bedre score. En livsfarlig illusjon, som varer … inntil sannheten treffer eventuelt dem som et harakarisverd i magen.

Programmeringen av menneskesinnet har åpenbart gått uhyggelig langt i Kina. Spissformulert kan man få tanke om at de til og med ville takke sin egen bøddel? Lage en konkurranse om hvem som dør raskest for bøddelens hånd?

Men når man ser på nordmenns bruk av mobil, sosiale nettverk og ikke minst digitale betalingsløsninger er vi kanskje kommet farlig langt på programmeringsveien her også? Hvor mange har en eneste bevisst tanke på hva de faktisk gir fra seg? Kanskje har de ikke noe å skjule, for sine venner? Men hvordan vet de at det bare er venner hos teleoperatører? I banker? I det offentlige? I helsesektoren? Egentlig hvor som helst?

Hva hadde jødene i Tyskland å skjule før 1933? Hva skjedde like fullt? Hva vet vi egentlig om fremtiden noen av oss?

Nå er Tingenes Internett, såkalt IoT på vei. ALT skal kobles til nettet. Vi skal få «smarte» byer. ALT skal kobles til nettet. Enkelte mener at selv menneskehjernen skal kobles til nettet. Men hvem snakker om dem som eier og kontroller det samme nettet? Hvem skal kontrollere dem? Hva har makt gjort med mennesker gjennom historien?

Alle må følge loven tenker du nok? Er ikke loven god nok så må Stortinget må regulere og eventuelt lage nye lover?

Hvor sannsynlig er det at dette vil fungere i et samfunn der ALLE politikere også blir overvåket av det samme systemet? Er mulighet for utpressing av lovgiverne en utenkelig tanke, i et slikt scenario?

Er det greit at nettverkeierne får total, uinnskrenket og ukontrollert makt? Er vi klar for Kina-modellen vi også? Kan vi på sikt unngå den, om vi fortsetter ukritisk å omfavne all ny teknologi?

Dette er hva kampen for kontanter i vesentlig grad handler om. Dette er også hva kampen mot det nye 5G -mobiltelefonisystemet handler om, om vi et øyeblikk overser de potensielle helseproblemene knyttet til dette nettverket. Og dette er faktisk også hva kampen mot globalisering handler om. For den dagen hele verden kontrolleres gjennom et sosialkredittsystem av kinesisk modell, da er alt over. Ondskapen har da overtatt fullt og helt, og den vil ikke lenger kunne stoppes på menneskelig vis.

Kan vi stå sammen for friheten?

Kilde: China’s Social Credit System – It’s Coming To The United States Soon | Zero Hedge


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU