4 min read

Solberg er mer udemokratisk enn forutsatt

Folkebevegelsen mot EU - Norge ut av EØS og Schengen-26 mars 2019

HER SPANKULERER SOLBERG INN I EUROPARAADET MED ´DRUNKERT´

Statsministeren er mer udemokratisk enn vi forutså. Kampen for selvråderett og demokrati går aldri ut på dato! Det er kun diktatorer som ikke kjemper for demokrati. Det er forunderlig at Solberg kjemper for å representere nordmenn som norsk statsminister, når hun egentlig kjemper for et globalt styre utenfor norske grenser og demokrati. Har Solberg søkt feil jobb?

Erna Solberg sier at både klimakrisen og finanskrisen har vist at når viktige globale saker kommer opp, nytter det ikke å klynge seg til en nasjonal selvråderett. Dette er i totalt bakvendtland og uakseptabelt å si. Det er nettopp denne globale eliten som skaper krise etter krise. Norge har sluppet unna mye fordi vi har beskyttet under eget system. Korrupsjonen i verden med mektige nettverk er ufattelig skadelig for vanlig folk. Demokratiet er dens motpart.

Dette er ord fra en norsk statsminister: Vi skal ikke klynge oss til demokratiet. I slike situasjoner trenger vi selvråderetten i langt mindre grad. Da er samråderetten viktigere for å finne fram til løsninger som tjener alle. Klima saken handler tydeligvis nå om at vi må gi fra oss makten til globale institutter. Vi skal ikke klynge oss til demokratiet, FEIL! Det er faktisk viktigere enn noen gang å "klynge" oss til demokratiet, som er et ordvalg av statsministeren selv.

Diktatur og store imperier er fremtiden. La oss håpe de er gode, ble vi fortalt av Verhofstadt i EU. Dette skal vi stole på? Vi skal håpe EU og andre imperier er gode? Hva med å sikre oss mot det demokratisk?

Vi har seriøse store problemer med den norske statsministerens antidemokratiske og naive holdning med å avgi mer makt til den allerede korrupte eliten. Sentralisert makt har aldri skapt bedre samfunn for deg eller meg. De har derimot skap krig, korrupsjon og maktmisbruk. Som alltid går ut over vanlig folk.

Vårt demokrati er vår beskyttelse og det skal vi klynge oss til med alt vi har.
Det er essensielt viktig at makten ligger hos folket. Det hindrer krig og korrupsjon for særinteresser. Demokratiet er for viktig til at noen sak eller person skal ødelegge det.

Kan vi ha en statsminister som ikke ser viktigheten av å beskytte norsk Grunnlov eller demokrati? Grådige politikere som skaper problemer for å så være løsningen. Skal vi legge vår frihet i deres hender? Svaret er nei. Og det er veldig opprørende at Solberg ikke styrker demokratiet i Norge etter hun har fått den tilliten til nettopp det gjennom demokratiet.

Erna Solberg understreket at når hun er for et norsk EU-medlemskap skyldes det ikke at det er problematisk å stå utenfor. Ding ding ding! Hun vil ha EU-medlemskap fordi det er langt gunstigere for langt flere mennesker med medlemskap i en global organisasjon som fungerer. Problemet er at det ikke fungerer for vanlige folk og det er ikke gunstigere for nordmenn. Vi er sterkt imot en slik tankegang.

Vi kan ikke hjelpe andre bedre enn de kan hjelpe seg selv der de er. Dette har bistand vist i 40 år. Overstyring og globalt diktatur over demokrati er ikke løsningen for noen bortsett fra en mektig elite. Demokratiet hindrer maktmisbruk og den norske Grunnloven gir rammer for hva en statsminister kan tillate seg.

Solberg har virkelig vist oss en manglende respekt etter vi ga henne vår tillit. Vi har klart valgt feil statsminister til representasjon. Tilliten er tydelig ikke verdsatt. Hun misbruker den for egen agenda og trekker oss inn i et EU-system vi klart ikke vil være i.

Her kan du lese hennes uttale på Europabevegelsens landsmøte forleden:


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU