4 min read

Fire Offentlige leger mottar årlig 600 000 fra Glaxo Smith Kline.

Publisert 16. sep. 2003 kl. 06:09 Oppdatert 17. sep. 2003 kl. 11:07

Fire offentlig ansatte leger mottar hvert år 600 000 kroner fra legemiddelfirmaet Glaxo Smith Kline. Dette er firmaet som produserer lykkepillen Seroxat. Legene har sitt eget firma hvor pengene fra medisinindustrien går inn. Men de er ikke bare lønnet av industrien; de er også offentlig ansatte behandlere med ansvar for utskriving av resepter.

Overlege Nils Håvard Dahl

                                                    Overlege Nils Håvard Dahl

Brennpunkt kan avsløre at legene som står bak firmaet som kaller seg Idant, er professor dr med Alv A. Dahl ved Universitetet i Oslo; Dahl har i tillegg til forskningen også inntil nylig, praktisert som psykiater. Marit Bjartveit Krüger er klinikkoverlege ved Sykehuset Levanger, Nils Håvard Dahl er ansatt som overlege og leder for forsknings- og fagutviklingsenheten ved psykiatrisk klinikk på Sykehuset Levanger og sistemann er overlege Eystein Stordal som jobber ved Sykehuset Namsos.

Oppgjør

En av dem som mener det bør tas et kraftig oppgjør med legenes tette bånd til legemiddelindustrien, er jussprofessor Jan Frithjof Bernt. Han reagerer på historien om de fire legene som årlig mottar 600 000 kroner fra legemiddelfirmaet Glaxo Smith Kline.

Jan Frithjof Bernt

Jan Frithjof Bernt

- De legene som går inn i et så tett samarbeid får jo et alvorlig problem når de skal gå tilbake til sin egen praksis og velge mellom flere legemidler, sier Jan Frithjof Bernt.

Vi har strenge regler mot korrupsjon i Norge. Du kan ikke gi en offentlig tjenestemann gaver dersom noen kan mene at du gjør det for å skaffe deg fordeler. De samme reglene gjelder ikke for leger. De kan sjøl avgjøre om pengestrømmen fra legemiddelindustrien påvirker dem – for eksempel til å skrive ut medisiner fra spesielle firmaer.

Glaxo Smith Kline er verdens nest største farmasøytiske firma og har hovedkontor i England. Firmaet omsetter for 28 milliarder dollar i året og har en fortjeneste på 4,5 milliarder. Seroxat har vært solgt her i landet siden begynnelsen av 90-tallet og var i mange år markedsledende.

Legene i Idant hadde ansvar for psykiatri-delen i den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. De utviklet ei kurspakke for diagnostisering av psykiske lidelser. Diagnoseverktøyet SPIFA, skal kunne avsløre angst-lidelser og depresjon.

Etter å ha utviklet dette diagnosesystemet i forbindelse med helseundersøkelsen som hovedsakelig er offentlig finansiert, solgte legene rettighetene til kurspakka til pilleprodusenten Glaxo Smith Kline.

Reklame

Idant driver nå kursing av norske almennleger på oppdrag fra Glaxo Smith Kline.

NRK Brennpunkt fikk delta på ett av kursene – som viser seg å være gjennomsyret av reklame for lykkepillen Seroxat. På slutten av kurset slipper også firmaets egen markedssjef til med sin reklame for Seroxat.

Legene benekter at kursingen og pengene de mottar fra legemiddelprodusenten får dem til å skrive ut flere Seroxat-tabletter enn de ellers ville ha gjort. De lar seg altså ikke påvirke – og derfor er ikke dette korrupsjon.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU