26 min read

Den 12. mann og den 5. kolonne/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2018/01/Document.png) **KOMMENTAR** _Av: Kent Andersen 6. januar 2018, 09:59_ ( * Also in English translation at the end)

Den 12. mann og den 5. kolonne

alt

Filmen «Den 12. Mann» forsterker en tydelig trend: Fascinasjonen for annen verdenkrig er nesten endeløs. Særlig ungdom flokker seg i kinosalen for å se dramaet om hvordan Jan Baalsrud lurte nazistene. Men den dypere forståelsen for Baalsrud og jøssingenes største problem går ungdommen hus forbi: Krigens største tragedie var nemlig paranoiaen som oppsto da det nasjonale samholdet forsvant, og ingen lenger kunne vite hvem som holdt med hvem. Ingen var lenger til å stole på, og ingen steder var egentlig trygt. Det samme femtekolonne-problemet er i ferd med å utvikle seg i dagens Europa, men ungdommen som står midt oppe i det hverken forstår det eller bryr seg. De vil ha action, men ikke advarsler.

Det er lett å glemme tingenes tilstand på nyåret 1940: Bare særinger og bygdetullinger advarte om hvilke redsler nazismen ville føre med seg, og alarmistene ble møtt med både hån og latter: «Krig i Norge? Er du helt rusk?» Ingen visste om sosialismen eller dens toeggede tvilling nasjonalsosialismen var veien til et bedre samfunn. Ingen visste at det ville bli en verdenskrig de neste fem årene. Når nazistene marsjerte oppover Karl Johan, var det fortsatt mange som så på «mirakelet» Tysklands arbeiderklasse hadde opplevet etter depresjonen som glimrende politikk – en depresjon som er hinsides hva våre NAV-bortskjemte snøfnugg kan forestille seg. «Førerens» sosiale politikk og samfunnsprosjekt skapte stor debatt, men fikk også stor sympati blant mange mennesker på utsiden av Tyskland. Selv England hadde et nazi-parti. Dette forklarer hvorfor nazistene fikk alt de trengte av sympatisører, medløpere, spioner og hjelpere i Norge bare kort tid etter invasjonen av Norge.

Før 9. april 1940 var krig i Norge like utenkelig som i dag.

Før invasjonen var det altså ubehagelig normalt å sympatisere med nasjonalsosialismen. Riktignok var trakasseringen av jøder i Tyskland godt kjent, og voldsbruken skapte mye bekymring, men det germanske hadde stor gjenklang i Norge: Hvis ungdommen ikke tror meg, er det bare å ta en tur i Frognerparken og studere Vigelands skulpturer: Skulpturer og malerier fra denne tiden var gjennomsyret av nasjonalisme, det staute mennesket med ariske trekk, og bonderomantikk med kraftige haker, gyldengule kornband, og blå blikk mot fremtiden. Det er ikke bare tilfeldig at tyskerne var overbevist om at de ville bli tatt godt imot av nordmenn flest. Og i sannhet: Ubehagelig mange ønsket dem velkommen, selv på Stortinget.

Et annet likhetstrekk fra 1940 til i dag, (som ingen opplyser kinomørkets krigsinteresserte publikum om), er den sterke troen på pasifisme, fred, nedrustning, og opphør av all fiendskap som hersket i Norge før krigsutbruddet – akkurat som i dag. Første verdenskrig var et mareritt for Europa. Man ble besatt av å skape «fred i vår tid» og vennskap mellom alle folkeslag og kulturer for enhver pris. «Det brukne geværs politikk» var navnet på det norske Arbeiderpartiets antimilitaristiske førkrigspolitikk, og den innebar å systematisk bygge ned forsvaret fordi man mente at opprustning og militarisering var konfliktskapende – akkurat som i dag. Dette var en hovedårsak til at Norge var fullstendig uforberedt på invasjonen 9. april, og sto uten et seriøst luftforsvar eller mobilisering. Regjeringen Nygaarsdvold ble tatt på senga, trass utallige advarsler. Heller ikke i dag fungerer advarsler.

Førkrigstidens «fred-i-vår tid» har gått i full sirkel.

Førkrigstidens «fred-for-enhver-pris-zeitgeist» har hersket i Europa etter den kalde krigen og murens fall: Fiendskap er avviklet og militærvesenet ble bygget ned. Farlig men forførende sosialistisk tankegods om nedriving av grenser, unioner, overnasjonalitet, og at alle kulturer og folkeslag kan bli venner, har blitt et fundament selv for høyreorienterte politikere – særlig blant de under 40 som aldri har opplevet Norge uten flerkulturen. Dette fikk partiet Høyre til å gi opp konservatismen til fordel for en uforklarlig høyre-sosialdemokratisk politisk bastard. Akkurat som Arbeiderpartiet tror Høyre på myten om at alle mennesker egentlig er like, ønsker det samme, og vil skape det samme gode samfunn. Det har igjen sørget for at tanken på invasjon, fiender og krig er fullstendig fraværende hos unge nordmenn. Fiender? Noe så latterlig! Den som snakker om sånt, pisker opp hat. Den som sier islam er noe annet enn fred, er en krigshisser. Krig er umulig! Ring a bell? Nei. I kinomørket ringer ingen bjeller. Popcorn blir fortært, men ingenting blir lært.

«Den 12. mann» er laget i et Europa som jøder igjen rømmer fra.

Angivelig flytter jødene fra Europa fordi «høyreekstremismen» igjen er på fremmarsj, mens muslimer som kalles «de nye jødene» pussig nok flommer til Europa. (Strange indeed) Jødene selv forteller imidlertid sannheten: De rømmer fra fra islam, slik de har gjort i 1400 år. De rømmer til Israel fordi Europa atter har omfavnet en ny totalitær ideologi, i et fåfengt håp om at islam skal bli en del av «det nye vi», i et nytt, bedre og mer inkluderende Europa som skal ende opp i fred i vår tid. Og nåde den tullingen som våger å påstå at denne fremmede ørken-ideologien er antidemokratisk, antivestlig og har representert en dødelig fare for fred, frihet, sivilisasjon, opplysning, fornuft, vantro, jøder, kvinner og kritikere i 1400 år. Sannheten har blitt «hatprat». Ministry of Facebook sletter deg for å gjengi historie.

Denne ekle sannheten er ikke i tråd med det ungdommen er dressert til å mene. Kinopublikummet ser en motstandsmann bli jaktet på av totalitære krefter, men trekker ingen paralleller til Iran, Saudi-Arabia, Charlie Hebdo eller de mange islamkritikerne som må leve med sikkerhetsvakter resten av livet midt i «fredelige» Europa. Tvert om: Utenfor kinomørket blir Allahs terrorister kalt «sinnsyke som misbruker islam», og ferdig med det problemet. Som om naziene som jaktet på Baalsrud var «sinnsyke som misforsto nazismen»? Herregud.

Hvor lenge skal man unnskylde en syk ide fra 600-tallet? Hvorfor skal et politisk lovverk fra en fremmed gud beskyttes av oss vantro? Det er en massepsykose uten like, og selv ikke væpnede soldater i Paris, og «sikre kvinnesoner» i Berlin får hjernen til å våkne. Hva skal til da? En voldtektsbølge? Ikke det heller nei. Hva med iranske kvinner som risikerer livet for å protestere mot hijab? Nope. Hysj!

Politikk er en ting. Å bli invadert er noe helt annet.

En ting er å ha sympati for fremmedkultur og politiske løsninger – noe helt annet er å bli invadert med våpenmakt av det samme. For de fleste nordmenn i 1940 var det dråpen. Å opprettholde den sympatien og dermed støtte okkupantene…se, der går grensen. Problemet var at mange nordmenn gjorde nettopp det, og for motstandsbevegelsen ble det den virkelig store hodepinen. Det var lett å identifisere okkupantene. Det var umulig å identifisere femtekolonnen, for man kan se uniformer, men ikke hva folk har inne i hodet. Baalsrud og Jøssingenes farligste fiende var ikke nazister i uniform, men nordmenn i sivil.

Hvordan skaper man en effektiv motstand mot okkupasjonsmakten når man ikke vet hvem som er venner og fiender? Hva gjør du når du ikke vet om naboen, broren din, eller vennene dine kan angi deg? Hva gjør du når du må komme deg i skjul, men ikke kan vi vite om du ber venn eller fiende om hjelp? Forsøk å sette deg inn i den hverdagen du, for det var en konstant fare for absolutt alle som hjalp Baalsrud. Ett feil ord, og du kunne være i torturistenes vold, mens du skrek ut navn på andre medskyldige. Det er nøyaktig det som foregår i Iran mens du leser dette. (Ta et minutts stillhet og tenk over det – og hvor norske «feminister» har plassert seg)

Angiveriet er en konstant fare for alle som jobber mot det iranske preste-regimet. Man kan aldri være helt trygg, slik som ingen profilerte islamkritikere kan være helt trygge i dagens Europa. Paranoiaen er vel begrunnet, og faren høyst reell. Det burde få alle gode, demokratiske landsmenn og journalister til å ta disse utsatte islam-kritikernes parti. Uforbeholdent og modig. I stedet skjer det motsatte: Landsmenn og journalister tar islam sitt parti, og mener åpenbart at truslene mot liv og helse er deres egen skyld. Det har blitt farlig å være ateist i det sekulære Europa, og ungdommen synes det er bra. (Sic!) De synes «Sana» i serien Skam som noe veldig spennende, og tar parti med henne. Sammen mot fremtiden! Men hvilken fremtid? Hvem sin fremtid? Hva er det dere vil? Hva er det Sana og hennes felles sektmedlemmer vil? Problemet oppstår ikke fordi jeg påpeker det. Det er der. Konstant.

Dagens ideologiske invasjon er er unik i historisk sammenheng.

Den fremmede ideologien med en ny politikk og nytt lovverk fra Allah invaderer ikke Europa gjennom å trenge seg inn med stridvogner, fly og kanonbåter. (Eller sverd, lanser og kavaleri som i 1683) Denne gang er islam en nisse på lasset med «stakkarene» som kommer marsjerende i flokk på motorveien med joggesko og smarttelefoner. Islam invaderer ikke Europa gjennom angrep. Denne gang er den invitert til Europa med åpne armer, av voksne folk som ikke fulgte med i historietimen. Fiender av Europas frihet, demokrati, sekulære lovverk, hvite, kvinner, jøder og vantro ønskes hjertelig velkommen, fordi vi skylder dem det. (Nei, vi gjør ikke det) Åpne ditt hjem! Vi burde invitere mange flere. De er ofre, og de er som oss. Og mange er kanskje det? Men alle? Hvem er ikke som oss? Hvem er hvem? Hvordan ser vi forskjell? Å stille slike spørsmål er forræderi mot EU. Det kan koste deg jobben, venner, familie og fremtiden. Derfor tør svært få å stille slike spørsmål – akkurat som om vi allerede var under okkupasjon. Tenk det.

En femtekolonnist er en infiltratør, spion, sabotør, sympatisør som driver med politisk eller militær aktivitet til fordel for et land, kultur eller annen maktorganisasjon, og hvis formål er å undergrave eller styrte den sittende makt. Dette er en 100% nøyaktig beskrivelse av Vestens millioner salfistiske islamister som gjemmer seg blant såkalt moderate muslimer, som igjen har blitt en hverdagslig del av alle byer og tettsteder over hele Europa. Men hvem er hvem? Hvor går grensen? Hvem stoler på hvem? Stoler muslimer på hverandre? Hva er moderat? Hvilke moskeer vil velge Vestens side i et oppgjør? Hvor ligger lojaliteten, og hvordan skal vi vite det sikkert? Sånt er det umulig å svare på, for svarene finnes ikke. Og derfor er ethvert hint om at islam er en fiende av Europa fullstendig utålelig for presse, elite og ungdom. En krenkelse. Et absolutt tabu. Vi er alle venner, og dermed basta! Slutt å «spre hat» Kent, så forsvinner hele problematikken. Koko oppi lia…

Et falskt fellesskap som vil ende med forferdelse.

Selvbedrag virker bare enn så lenge. Det er dette marerittet som gjør at venstresiden og liberalistene reagerer med stadig mer hysterisk hat mot enhver som ymter om at islam ikke tilhører Vesten. Og islam tilhører virkelig ikke Vesten. Derfor later de som dårlig integrering (hva nå enn det måtte være) er vår skyld og ikke innvandrernes. Derfor innføres det sensurlover som skal stoppe ytringer om at «samholdet» i flerkulturelle stater er en vits. Derfor er man «høyreekstremist» hvis man bruker ordet «balkanisering» som advarsel om hva som kommer. Alle skjønner at islamske enklaver ikke kommer til å oppløse seg selv. Alle forstår at oppblomstringen av moskeer ikke er noe som styrker hverken Europa eller flerkulturen, for det er hverken imamene eller menighetens prioritet. Allahs disipler har en større og viktigere ledestjerne. Alle skjønner at det ikke er europeere som holder muslimer utenfor vårt samfunn, men muslimer selv som holder hverandre på plass innenfor islam. Trusselen om dødsstraff for frafall burde være et hint, men løgnen må bestå. Løgnen har blitt viktigere enn fakta. Løgnen er en del av pensum.

Det flerkulturelle korthuset må opprettholdes for enhver pris, for hvis det slår sprekker, så slår også splittelsen ut i full blomst. Og hvis konflikten mellom Europa og islam anerkjennes, så kommer den store islamske vreden til syne for fullt midt iblant oss, og ingenting vil kunne stoppe den. Da blir også spørsmålet om femtekolonnen brennhett over natten: Hvem er hvem? Hvem er lojale mot hva? Det er et mareritt som vil rive Europa i fillebiter og kan skape full borgerkrig mye fortere enn noen liker å innrømme – og derfor blir ikke moderne jøssinger tålt. De skal jaktes på og brennmerkes som «fremmedfiendtlige». De skal jages under steiner så de aldri tør å krype frem. Flerkultur SKAL lykkes! Undergrunnsaviser og alternative media skal ignoreres eller erklæres «hatefulle». Nye nasjonalkonservative partier er naziavleggere. Europa blir ikke bare invadert av islams ideologi – vi er like mye invadert av flerkulturens totalitære idioti.

Still kritiske spørsmål for pokker!

Det ungdommen bør gjøre nå, er å stille flere spørsmål om samhold, nasjon, kultur og fellesskap. Ikke bare godta de fine festtalene og skoleboklærdommen, men heller tenke kritisk over sannhetsgehalten i det de har lært om samhold og fellessskap – for i Sverige faller samfunnet fra hverandre, og Sverige ligger bare litt foran utviklingen i Norge. Svensk ungdom har vokst opp med et narrativ om samhold og fellesskap mellom alle mennesker på jord, men i virkeligheten har samfunnet deres blitt en politisk bombe som bare venter på å eksplodere, og nå begynner alle å skule på hverandre: Hvem er hvem? Hvem er venn? Hvem vil hva? Og de muslimske hordene Sverige har invitert inn til gratis bolig, blondiner og cash er ikke det minste flaue over å tone sine sorte og grønne flagg i store opptog: Femtekolonnen har blitt så stor at den ikke trenger å gjemme seg lenger, og fortsatt er de flerkulturelle fjolsene hellig overbevist om at de fremmede vil kjempe for Europas verdier, og styrke Sverige og det svenske. Hvor dum er det lov å bli?

Europa har alltid hatt indre fiender

Dette ville ikke vært så kritisk hvis vi europeere av alle etnisiteter sto sammen om Europas verdslige verdier. Men også her går splittelsen så dypt at det knapt kan lappes sammen, for flerkulturens idealister har ikke tenkt å innrømme sine alvorlige feil; de graver seg heller bare dypere og dypere inn i islams bekmørke tunell, og islam trenger alltid flere medløpere. Uansett motiv. Dermed handler ikke dette lenger om en kamp mellom islam og Europa, men et alle mot alle på europeisk jord.

Vesten hadde samme problemet med femtekolonnister under hele den kalde krigen: Sovjetuionens enorme hær av stridvogner og soldater bare ventet på å rulle inn i Vest-Europa – hvor en hær av venstrevridde drømmere og revolusjonister var klare til å ønske kommunistene hjertelig velkommen. Hurra! Hadde medlemmer av AKP-ml og Kommunistpartiet fått gå løse rundt da? Kunne man stolt på de rødeste medlemmene av Arbeiderpartiet da? Kunne man stole på noen som helst på venstresiden? Det er dette svært ubehagelige faktumet «Den 12. Mann» (og andre krigsfilmer) ikke tør å grave dypere i: Angiveriet. Mistilliten. Sammenbruddet i samholdet. Hvordan roen og tryggheten forsvinner, og erstattes med en fullstendig berettiget paranoia. Nazister i lærfrakk er både lette å gjenkjenne og mislike. Nordmenn i lusekofte med vennlig smil og hat mot det norske demokratiet i hodet? Hvordan gjenkjenner man det? Problemet er ikke teoretisk. Det er like virkelig som kreft, og minst like farlig.

Flerkultur-kritikere farligere enn flerkulturen?

Det «flerkulturelle» korthuset som er bygget i 40 år har blitt «too big to fail», og derfor må alle midler tas i bruk for å beskytte det. Å løpe det anti-europeiske sitt ærend blir regnet som høyverdig selv langt opp i regjering og Stortinget, og enigheten om at islamkritikerne må stoppes og knebles er nesten unison i presse og media – for kanskje islam blir menneskevennlig og vestlig da? Taushet og underkastelse er veien til integrering og samhold. Forskjeller skaper fellesskap! Sverige dannet verdens første feministiske regjering. Den dro til Iran, tok på hijab og hyllet manne-regimet. Sviket mot Irans kvinner skal hjemsøke dem til de dør. I promise.

Det er vondt og vanskelig å kjempe mot mørket, og så lett å bøye seg for bøller i håp om at de blir mindre bøllete, eller finner andre ofre. Det er behagelig å stille seg nøytral, men konflikter rammer de nøytrale like hardt. Kanskje hvis vi innfører enda flere krigføre menn fra dysfunksjonelle islamske land, tar på hijab, gir dem kurs i kulturforståelse og babler om solidaritet så kan kvinner kan atter gå trygt på europeiske gater i korte skjørt? Det er strategien, nå som før, og det er eneste strategi. Verktøykassen er tom. Det SKAL virke, fordi det MÅ virke. Oh dear…

Det er godt med et grøss på kino, men ikke la oss lære noe av historien eller samtiden, ikke la oss tenke over problemene vi selv skaper, og ikke la oss ikke stå for våre egne verdier. Ikke la oss forlange at andre som nyter godt av de verdiene stiller seg uforbeholdent på lag med oss og dropper all antidemokratisk ideologi, det kunne jo krenke inntrengernes følelser. Offisielt finnes det nemlig ingen femtekolonne, fiender er fiksjon, og krig skjer bare på film. Ikke sant?

Det brukne geværs politikk

Femtekolonnist


The 12th man and the 5th Column

The movie "The 12th Man" Strengthens A Clear Trend: The fascination of the Second World War is almost endless. Particular youth grow up in the cinema to see the drama about how Jan Baalsrud fooled the Nazis. But the deeper understanding of Baalsrud and the greatest problem of the Jews is that the youth is passing by: War's biggest tragedy was the paranoia that arose when the national unity disappeared and no-one could know whoever held who. Nobody was longer to trust and nowhere was really safe. The same five-column problem is developing in today's Europe, but the youth in the middle of it neither understand nor care. They want action, but not warnings.

It's easy to forget about the state of things in New Year 1940: Only wonders and village wrecks warned about what riots Nazi would bring with them, and the alarmists were met with both mockery and laughter: "War in Norway? Are you completely deceased? "Nobody knew about socialism or its two-way twin national socialism was the way to a better society. Nobody knew there would be a world war in the next five years. When the Nazis marched up Karl Johan, there were still many who looked at the "miracle" Germany's working class had experienced after the depression as an excellent policy - a depression beyond what our NAV-spoiled snowflake can imagine. "Driver's" social policy and community project created a great debate, but also received great sympathy among many people outside of Germany. Even England had a Nazi party. This explains why the Nazis got everything they needed from sympathizers, runners, spies and helpers in Norway just shortly after the invasion of Norway.

Before April 9, 1940, war in Norway was as unthinkable as today.

Before the invasion, it was therefore unpleasant to sympathize with national socialism. Admittedly, the harassment of Jews in Germany was well known, and the violence caused a lot of concern, but the Germanic had a great reverberation in Norway: if the youth do not believe me, just take a trip to the Frogner Park and study Vigeland sculptures: Sculptures and paintings from this The time was permeated by nationalism, the stubborn man with Aryan moves, and a tribe of dominion with powerful hooks, golden yellow grains, and blue eyes towards the future. It is not only coincidental that the Germans were convinced that they would be welcomed by Norwegians most. And in truth: Uncomfortable many welcomed them, even at the Storting.

Another similarity feature from 1940 to the present day, as no-one announces the war-minded audience of the twilight, is the strong belief in pacifism, peace, disarmament, and the abolition of all enmity ruled in Norway before the outbreak of war - just like today. World War I was a nightmare for Europe. One was obsessed with creating "peace in our day" and friendship between all peoples and cultures at all costs. The policy of the gun used was the name of the Norwegian Labor Party's antimilitarist pre-war policy, and it meant systematically building down the defense because it was believed that armed conflict and militarization were conflict-creating - just like today. This was a major reason why Norway was completely unprepared for the invasion of April 9, and stood without a serious air defense or mobilization. The government of Nygaarddvold was taken to bed, but there were countless warnings. Also, today, warnings do not work.

The pre-war "peace-in-our time" has been in full circle.

The pre-war "peace-of-all-price-zeitgeist" has ruled in Europe after the Cold War and the fall of the Wall: Enmity has been discontinued and military service was built down. Dangerous but seductive socialist thoughts about the demolition of borders, unions, supranationality, and that all cultures and peoples can become friends, has become a foundation even for right-wing politicians - especially among those under 40 who have never experienced Norway without the multiculture. This prompted the Party of the Right to give up conservatism in favor of an inexplicable right-social democratic political bastard. Just as the Labor Party believes the Right in the myth that all human beings are the same, want the same and will create the same good society. It has again ensured that the idea of invasion, enemies and war is completely absent among young Norwegians. Enemies? Something so ridiculous! The one who speaks about that, whips up hatred. Whoever says Islam is anything but peace, is a war cry. War is impossible! Call a bell? No. In the twilight no bells call. Popcorn is consumed, but nothing is learned.

"The 12th man" is made in a Europe that Jews escape from.

Apparently, the Jews move from Europe because "right-wing extremism" is still on the rise, while Muslims called "the New Jews" are flattering to Europe. (Strange indeed) The Jews, however, tell the truth: They escape from Islam, as they have done in 1400 years. They are escaping to Israel because Europe has again embraced a new totalitarian ideology, hoping for Islam to become part of the "New We", in a new, better and more inclusive Europa that will end in peace in our day. And grace the daring who dares to claim that this alien desert ideology is antidemocratic, antisocial and has represented a deadly threat to peace, freedom, civilization, enlightenment, reason, infidelity, Jews, women and critics in 1400 years. Truth has become "hate speech". The Ministry of Facebook erases you to reproduce history. This nasty truth is not in line with what the youth is dressed to think. The Kinopublicum sees a resistance man being hunted by totalitarian forces, but does not draw parallels to Iran, Saudi Arabia, Charlie Hebdo or the many Islamic critics who have to live with security guards the rest of their lives in the midst of "peaceful" Europe. On the contrary: Outside the quench, Allah's terrorists are called "insane who abuse Islam" and finish that problem. As if looking like Baalsrud was "insane as misunderstood Nazism"? Lord, how long do you apologize for a sick idea from the 19th century? Why should a political law from a strange god be protected by us infidelity? It is a mass psychosis without equal, and even not armed soldiers in Paris, and "safe women's sons" in Berlin makes the brain wake up. What's going on then? A rape wave? No, neither. What about Iranian women who are at risk of protesting against hijab? Nope. Hey! Politics is one thing. Being invaded is something completely different. One thing is to have sympathy for foreign culture and political solutions - something else is to be invaded by a force of arms of the same. For most Norwegians in 1940 it was the drop. To maintain that sympathy and thus support the occupants ... see, the limit goes. The problem was that many Norwegians did just that and for the resistance movement it became the really big headache. It was easy to identify occupants. It was impossible to identify the fifth column because you can see uniforms, but not what people have in their heads. Baalsrud and Jøssingen's most dangerous enemy were not Nazis in uniform, but Norwegians in civil. How do you create effective resistance to occupation power when you do not know who are friends and enemies? What do you do when you do not know if your neighbor, your brother, or your friends can enter you? What do you do when you have to hide yourself, but can not we know if you ask friend or enemy for help? Try to get into that everyday life, because there was a constant danger to absolutely everyone who helped Baalsrud. An incorrect word, and you could be in the torture's violence, while shouting out the name of other accomplices. It's exactly what's going on in Iran while reading this. (Take a minute of silence and think about it - and where Norwegian "feminists" have been). Angivery is a constant danger to all who work against the Iranian priest regime. You can never be completely safe, as no proficient Islam critics can be completely safe in today's Europe. The paranoia is well-founded, and the danger is very real. It should bring all good democratic countrymen and journalists to take these vulnerable Islamist critics. Unreserved and brave. Instead, the opposite goes: Landmen and journalists take Islam their party, and obviously mean that threats to life and health are their own fault. It has become dangerous to be an atheist in secular Europe and the youth think it's good. (Sic!) They think "Sana" in the Shame series as something very exciting and party with her. Together with the future! But what future? Who's his future? What are you wanting? What is Sana and her common sectors wanting? The problem does not occur because I point it out. It is there. Constant. The ideological invasion of the day is unique in historical context. The alien ideology with a new policy and new law from Allah does not invade Europe by penetrating with tanks, aircraft and cannonboats. (Or sword, lance and cavalry as in 1683) This time, Islam is a poop of the lasset with the "stakkarene" who march in a flock on the highway with sneakers and smartphones. Islam does not invade Europe through attacks. This time it is invited to Europe with open arms, by adult people who did not follow in history. The enemies of Europe's freedom, democracy, secular law, white, women, Jews and unbelievers are most welcome because we owe them to it. (No, we do not) Open your home! We should invite many more. They are victims, and they are like us. And many may be? But everyone? Who is not like us? Who is who? How do we see a difference? Asking such questions is treason for the EU. It can cost you work, friends, family and the future. Therefore, very few dare to ask such questions - just as if we were already occupied. Imagine it. A fifth columnist is an infiltrator, spy, sabotager, sympathizer who is engaged in political or military activity in favor of a country, culture or other power organization, whose purpose is to undermine or control the seated power. This is a 100% accurate description of the West Million Sophisticated Islamists, hiding among so-called moderate Muslims, who in turn have become one each daily part of all cities and towns all over Europe. But who is who? Where does the border go? Who trust who? Do Muslims Trust? What is moderate? Which mosques will choose the West side in a settlement? Where is loyalty and how do we know it for sure? That's impossible to answer because the answers do not exist. And therefore, any hint that Islam is an enemy of Europe is completely intolerable to the press, elite and youth. An offense. An absolute taboo. We are all friends and hence basta! Stop spreading hat Kent, so the whole problem disappears. Koko oppi lia ... A fake community that will end up with horror. The amount of money only works for so long. It is this nightmare that causes the left-wing and the liberalists to react with increasingly hysterical hatred against anyone who claims that Islam does not belong to the West. And Islam really does not belong to the West. Therefore, those who feel bad (what now it may be) is our fault and not the immigrants. Therefore, the censorship lawsuit is being put in place to stop expressions that the "society" in multicultural states is a joke. Therefore, you are "right-wing extremist" if you use the word "balkanization" as a warning of what's coming. Everyone understands that Islamic enclaves are not going to solve themselves. Everyone understands that the bloom of mosques is not something that strengthens neither Europe nor the multitude, because neither the imams nor the congregation's priority. Allah's disciples have a bigger and more important leader. Everyone understands that there are not Europeans who hold Muslims outside of our society, but Muslims themselves who hold each other in place within Islam. The threat of death penalty for apostasy should be a hint, but the lie must pass. The lie has become more important than facts. The lie is part of the curriculum. The multicultural shorthouse must be maintained at all costs, because if it breaks cracks, the split also turns into full bloom. And if the conflict between Europe and Islam is recognized, then the great Islamic anger appears to be full in the midst of us, and nothing will stop it. Then the question of the fifth column will be burning hot night: Who is who? Who is loyal to what? It is a nightmare that will tear Europe into pieces and can create a full civil war much faster than anyone likes to admit - and therefore modern jewels will not be tolerated. They will be hunted and branded as "foreigners". They will be chased under rocks so they never dare to crawl. Multiculturalism MUST be successful! Underground newspapers and alternative media should be ignored or declared "hateful". New national conservative parties are Nazi militants. Europe is not only invaded by Islam's ideology - we are as much invaded by the totalitarian idiocracy of multiculturalism. Still critical questions for the heck! The youth should do now is to ask more questions about unity, nation, culture and community. Not only do they accept the great festivals and schoolchildren, but rather think critically about the level of truth in what they have learned about unity and fellowship - for Sweden is falling apart, and Sweden is just a little ahead of developments in Norway. Swedish youth has grown up with a narrative about unity and fellowship between all people on earth, but in reality, your society has become a political bomb just waiting to explode, and now everyone is beginning to lean on each other: who's who? Who is friend? Who wants what? And the Muslim hordes Sweden has invited in for free housing, blondes and cash is not the slightest flaue about tapping their black and green flags in big spectacles: the five-column has become so big that it does not have to hide anymore, and still they are multicultural fools holy convinced that strangers will fight for Europe's values, and strengthen Sweden and Swedish. How stupid is it allowed to be? Europe has always had inner enemies. This would not be so critical if we Europeans of all ethnicities gathered together on Europe's worldly values. But here too, the split goes so deeply that it can barely be snapped together, because the idealists of the multicultural culture are not going to admit their serious mistakes; They also dig deeper and deeper into the blacksmith's tune of ice, and Islam always needs more runners. Whatever the subject. Thus, this is no longer a battle between Islam and Europe, but an all against all on European soil. The West had the same problem with fellow colonists throughout the Cold War: the massive army of warriors and soldiers of the Soviet Union was only waiting to roll into the West- Europe - where an army of left-wing dreams and revolutionaries was ready to wish the communists a warm welcome. Hurray! Did members of AKP-ml and the Communist Party have been resolved around then? Could you rely on the redest members of the Labor Party then? Could you trust anyone on the left? It is this very unpleasant fact "The 12th Man" (and other war films) does not dare to dig deeper into: Angiveriet. Distrust. The collapse of the unity. How peace and security disappear and replace with a futterly warranted paranoia. Nazister in leather coats are both easy to recognize and dislike. Norwegians in a lush coffin with friendly smile and hatred against Norwegian democracy in their heads? How do you recognize it? The problem is not theoretical. It is as real as cancer, and at least as dangerous. Cultural culture critics more dangerous than multiculturalism The "multicultural" short-lived building built for 40 years has become too big to fail and therefore all funds must be used to protect the. Running the anti-European errand is considered to be high-value even far out of government and the Storting, and the unification that Islam critics need to be stopped and tricked are almost unison in the press and media - maybe Islam becomes human-friendly and Western then? Toughness and submission is the way to integration and unity. Differences create community! Sweden formed the world's first feminist government. It went to Iran, took on hijab and shouted the men's regime. The wickedness of Iran's women must haunt them until they die. I promise. It's bad and hard to fight the dark, and so easy to bend for bullies hoping they'll get less bullied or find other victims. It's comfortable to look neutral, but conflicts hit the neutral as hard. Perhaps if we introduce even more warring men from dysfunctional Islamic countries, take on hijab, give them a sense of cultural understanding and bubble about solidarity, can women again go safely on European streets in short skirts? That's the strategy, now as before, and it's the only strategy. The toolbox is empty. It should work because it may work. Oh dear ... It's good to have a laugh at the cinema, but do not let us learn something from history or time, let's not think about the problems we create ourselves, and let's not stand for our own values. Let us not demand that others who benefit from the values ​​unreservedly put on team with us and drop all anti-democratic ideology, that could violate the feelings of the intruders. Officially there is no fifth column, enemies are fiction, and war only happens on film. Not true?


Commentary:

Gunnar Sirevåg shared a link to the group: Norway out of the EU - EEA / SCHENGEN.

A fifth columnist is an infiltrator, spy, sabotager, sympathizer who is engaged in political or military activity in favor of a country, culture or other power organization , and whose purpose is to undermine or control the seated power. This is a 100% accurate description of the West Million Sophisticated Islamists, hiding among so-called moderate Muslims, which in turn has become an everyday part of all cities and towns across Europe. But who is who? Where does the border go? Who trust who? Do Muslims Trust? What is moderate? Which mosques will choose the West side in a settlement? Where is loyalty and how do we know it for sure? That's impossible to answer because the answers do not exist. And therefore, any hint that Islam is an enemy of Europe is completely intolerable to the press, elite and youth. An offense. An absolute taboo. We are all friends and hence basta! Stop spreading hat Kent, so the whole problem disappears. A total cuckoo ...

A fake community that will end up with horror. The amount of money only works for so long. It is this nightmare that causes the left-wing and the liberalists to react with increasingly hysterical hatred against anyone who claims that Islam does not belong to the West. And Islam really does not belong to the West. Therefore, those who feel bad (what now it may be) is our fault and not the immigrants. Therefore, the censorship lawsuit is being put in place to stop expressions that the "society" in multicultural states is a joke. Therefore, you are "right-wing extremist" if you use the word "balkanization" as a warning of what's coming.

Everyone understands that Islamic enclaves are not going to solve themselves. Everyone understands that the bloom of mosques is not something that strengthens neither Europe nor the multitude, because neither the imams nor the congregation's priority. Allah's disciples have a bigger and more important leader. Everyone understands that there are not Europeans who hold Muslims outside of our society, but Muslims themselves who hold each other in place within Islam. The threat of death penalty for apostasy should be a hint, but the lie must pass. The lie has become more important than facts. The lie is part of the curriculum.

The multicultural shorthouse must be maintained at all costs, because if it breaks cracks, the split also turns into full bloom. And if the conflict between Europe and Islam is recognized, then the great Islamic anger appears to be full in the midst of us, and nothing will stop it. Then the question of the fifth column will be burning hot night: Who is who?

Who is loyal to what? It is a nightmare that will tear Europe into pieces and can create a full civil war much faster than anyone likes to admit - and therefore modern jewels will not be tolerated. They will be hunted and branded as "foreigners". They are hunted under rock so they never dare to crawl. Multiculturalism MUST be successful! Underground newspapers and alternative media should be ignored or declared "hateful". New national conservative parties are Nazi militants. Europe is not only invaded by Islam's ideology - we are as much invaded by the totalitarian idiocracy of the multicultural culture.

Gunnar Sirevåg

NOTE: Automatic translation by Google translator


Commentary:

Gunnar Sirevåg shared a link to the group: Norge ut av EU - EØS/SCHENGEN.

En femtekolonnist er en infiltratør, spion, sabotør, sympatisør som driver med politisk eller militær aktivitet til fordel for et land, kultur eller annen maktorganisasjon, og hvis formål er å undergrave eller styrte den sittende makt. Dette er en 100% nøyaktig beskrivelse av Vestens millioner salfistiske islamister som gjemmer seg blant såkalt moderate muslimer, som igjen har blitt en hverdagslig del av alle byer og tettsteder over hele Europa. Men hvem er hvem? Hvor går grensen? Hvem stoler på hvem? Stoler muslimer på hverandre? Hva er moderat? Hvilke moskeer vil velge Vestens side i et oppgjør? Hvor ligger lojaliteten, og hvordan skal vi vite det sikkert? Sånt er det umulig å svare på, for svarene finnes ikke. Og derfor er ethvert hint om at islam er en fiende av Europa fullstendig utålelig for presse, elite og ungdom. En krenkelse. Et absolutt tabu. Vi er alle venner, og dermed basta! Slutt å «spre hat» Kent, så forsvinner hele problematikken. Koko oppi lia…

Et falskt fellesskap som vil ende med forferdelse.

Selvbedrag virker bare enn så lenge. Det er dette marerittet som gjør at venstresiden og liberalistene reagerer med stadig mer hysterisk hat mot enhver som ymter om at islam ikke tilhører Vesten. Og islam tilhører virkelig ikke Vesten. Derfor later de som dårlig integrering (hva nå enn det måtte være) er vår skyld og ikke innvandrernes. Derfor innføres det sensurlover som skal stoppe ytringer om at «samholdet» i flerkulturelle stater er en vits. Derfor er man «høyreekstremist» hvis man bruker ordet «balkanisering» som advarsel om hva som kommer. Alle skjønner at islamske enklaver ikke kommer til å oppløse seg selv. Alle forstår at oppblomstringen av moskeer ikke er noe som styrker hverken Europa eller flerkulturen, for det er hverken imamene eller menighetens prioritet. Allahs disipler har en større og viktigere ledestjerne. Alle skjønner at det ikke er europeere som holder muslimer utenfor vårt samfunn, men muslimer selv som holder hverandre på plass innenfor islam. Trusselen om dødsstraff for frafall burde være et hint, men løgnen må bestå. Løgnen har blitt viktigere enn fakta. Løgnen er en del av pensum.

Det flerkulturelle korthuset må opprettholdes for enhver pris, for hvis det slår sprekker, så slår også splittelsen ut i full blomst. Og hvis konflikten mellom Europa og islam anerkjennes, så kommer den store islamske vreden til syne for fullt midt iblant oss, og ingenting vil kunne stoppe den. Da blir også spørsmålet om femtekolonnen brennhett over natten: Hvem er hvem? Hvem er lojale mot hva? Det er et mareritt som vil rive Europa i fillebiter og kan skape full borgerkrig mye fortere enn noen liker å innrømme – og derfor blir ikke moderne jøssinger tålt. De skal jaktes på og brennmerkes som «fremmedfiendtlige». De skal jages under steiner så de aldri tør å krype frem. Flerkultur SKAL lykkes! Undergrunnsaviser og alternative media skal ignoreres eller erklæres «hatefulle». Nye nasjonalkonservative partier er naziavleggere. Europa blir ikke bare invadert av islams ideologi – vi er like mye invadert av flerkulturens totalitære idioti.

Gunnar Sirevåg

Administrator
HUMAN SYNTHESISORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN